Yritysjärjestelyt

Omistuspohjaa muutettaessa on tehtävä yritysmuodon muutos.

Yritysmuodonmuutos

Yritysmuodon muutos tulee eteen, kun yrityksen harjoittamassa toiminnassa tapahtuu muutoksia, syntyy tarve hankkia uutta pääomaa tai valmistaudutaan omistajapohjan muutoksiin. Tavanomaisesti yritysmuodon muutos toteutetaan kohti kehittyneempää muotoa, esimerkiksi henkilöyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi. Myös vastakkaiset muutokset ovat mahdollisia, esimerkiksi osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi tai henkilöyhtiöksi.

Säädökset

Yritysmuodon muutokset on säännelty kutakin yritysmuotoa koskevissa laeissa. Kun muutos toteutetaan lain säännöksiä noudattaen, saadaan alkuperäisen yrityksen oikeushenkilöllisyys säilytettyä muutoksen yli. Muutokset vaikuttavat yleensä myös työntekijöihin, yrityksen sopimuksiin ja omistajiin. Sidosryhmien asema on otettava huomioon jo yritysjärjestelyn suunnitteluvaiheessa erityisesti työlainsäädännön näkökulmasta.

Verotus

Muutoksissa on aina ennakoitava myös verotuksen vaikutus. Ns. veroneutraalit yritysjärjestelyt on säännelty elinkeinoverolaissa (EVL). Veroneutraalisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että yrityksen ei katsota purkautuvan verotuksessa. Esimerkiksi, jos henkilöyhtiön muutosta osakeyhtiöksi ei tehdä EVL:n säännösten mukaisesti, eivät henkilöyhtiölle verotuksessa syntyneet ja myöhempinä vuosina vähennyskelpoiset tappiot siirrykään uudelle osakeyhtiölle, joka siis muutoin jatkaa samana oikeushenkilönä.

Yritysjärjestely

Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa osakeyhtiö jakautuu useammaksi tai useampi osakeyhtiö sulautuu yhdeksi. Osakeyhtiöstä voidaan myös siirtää jokin erillinen liiketoimintakokonaisuus toiseen yhtiöön.

Yritysjärjestelyihin liittyy usein myös osakassopimus tai sukupolvenvaihdo.

Ota yhteyttä