EMU pienentämässä hiilijalanjälkeä Green Officen avulla

Osana vastuullisuustyötä EMU on ottanut käyttöönsä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän. Järjestelmän avulla EMU pyrkii systemaattisesti pienentämään hiilijalanjälkeään ja kuluttamaan luonnonvaroja järkevästi, tavoitteenaan WWF:n Green Office -sertifikaatti. “Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä sertifioinnista, vaan toiminnan jatkuvasta parantamisesta ja seuraamisesta, ja Green Office on siihen oiva työkalu”, projektin vetovastuuseen nimetty Petteri Hovi summaa. “Olemme haastaneet itsemme pohtimaan aidosti yrityksen roolia yhteiskunnassa. Voisiko se olla jotain suurempaa kuin omistajilleen tuotettu voitto, ja miten esimerkiksi negatiiviset ulkoisvaikutukset tulisi huomioida yrityksen toiminnassa?” EMUn toimitusjohtaja Samuli Saviala täydentää.

Green Office -ympäristöjärjestelmässä organisaation toiminnan seurauksia tarkastellaan seitsemän eri teeman – kuten hankinnat, energia ja vesi – kautta. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä EMU toteutti teemojen ympärille rakennetun alkukartoituksen ymmärtääkseen paremmin, mitkä organisaation haitallisten ympäristövaikutusten aiheuttajat ovat. EMUn suurimmiksi kehityskohteiksi nousivat esimerkiksi kierrätysmahdollisuuksien vajavaisuus, ja tietämättömyys kiinteistöjen energia-asioista. Toisaalta alkukartoitus paljasti myös kirkkaat onnistumiset: EMU esimerkiksi tukee työmatkojen kulkemista julkisilla kulkuneuvoilla ja pyrkii jatkuvasti lisäämään kasviperäisten vaihtoehtojen osuutta toimistojen tarjoiluissa.

Lähtötilanteen kartoittaminen ohjasi miettimään arkisten valintojen painoarvoa kokonaisuudessa, ja näiden vaikutusta emulaisten arkeen. “Osa asioista on sellaisia, jotka eivät vaikuta yksittäisten emulaisten tekemisiin lainkaan, kun osa taas on selkeämmin esillä joka päivä. Muutoksia tehdessä on helppo keskittyä sellaisiin asioihin, jotka on näkyviä, mutta myös näkymättömillä valinnoilla on iso merkitys kokonaisuudessa”, Petteri kuvaa.

Ympäristöjärjestelmä osaksi emulaisten arkea

Green Office -projekti on edennyt kaikilla EMUn toimistoilla, ja suurimpien haasteiden taklaaminen on aloitettu kierrätyksen uudelleenjärjestelyillä ja kiinteistöihin liittyvillä kartoituksilla ja toimenpiteillä. Tekeminen on ollut monipuolista, Petteri kuvaa. “Omalta osalta projekti on tarkoittanut runsasta selvitystyötä ja koordinointia, mutta myös käytännön tekemistä: roskisten asentelusta kiinteistönhuollon kanssa käytäviin keskusteluihin.”

Projektiin ryhtyminen on opettanut myös muutoksen toteuttamisesta organisaatiossa. Toimintakulttuuria muuttaessa asiat saattavatkin ottaa aikaa. “Ihmisten sitoutuminen on kiinni paljon siitä, kuinka tärkeäksi asian kokee”, Petteri summaa. “Asiat tulee liittää kokonaisuuteen ja purkaa auki merkityksen tasolla. Esimerkiksi ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja tähän liittyvät muutokset kuulostavat omasta mielestä ensikuulemallakin tärkeille toiminpiteille, mutta sellaisen henkilön näkökulmasta, joka ei pyörittele vastuullisuusasioita päivittäin, ei ympäristöohjelman hyödyt välttämättä ole itsestäänselviä.” EMUn vastaus haasteeseen on ollut säännöllinen viestintä ja asioiden linkittäminen osaksi isompaa kokonaisuutta. “Toimistoille palatessa keskusteluja tullaan jatkamaan monella tasolla – yksilöiden, ryhmien ja koko organisaation kesken – paremman ymmärryksen rakentamiseksi.”

 

Lue myös: Vastuullisuus osana emulaisten DNA:ta (12.3.2020)
Lue myös: EMU Growth Partners on Green Office -sertifioitu (24.11.2020)

Tutustu taloushallintoalan parhaaseen yrityskulttuuriin!

Vastuullisuus on osa EMUn kulttuuria! Tutustu tarkemmin EMUn kulttuurikäsikirjaan, joka esittelee tiiviissä paketissa kulttuuriarvomme, jotka haluamme tuoda näkyväksi ihan jokaikiselle emulaiselle – niin nykyisille kuin tuleville – ja toki myös rakkaille asiakkaillemme! Kulttuurikäsikirja ja valitsemamme kulttuuriarvot ohjaavat koko EMUn kulttuuria ja tekemistä, ne ovat meidän selkärankamme. Kulttuuriarvomme siivittivät EMUn palkintosijoille tämän vuoden GPTW-mittelöissä.