Miten koronaepidemian aiheuttamasta taantumasta selvitään?

Koronakriisi ja sen aiheuttama lama tulevat kestämään kauan. Olemme Suomessa nähneet nyt osan ensimmäisestä korona-aallosta. Asiantuntijat odottavat perään toista ja jotkut jopa kolmatta aaltoa. Useat maat ovat joutuneet tekemään vaikeita vapaata liikkumista ja työn tekemistä rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat pahasti häirinneet yhteiskuntien ja talouden toimintaa. Yritykset ja ihmiset ovat joutuneet sopeutumaan ja etsimään niin yritys- kuin yksilötasolla uusia tapoja toimia sekä pärjätä arjessa.

 

Kaikki muuttuu, mutta mitä se kaikki on?

Näemme ympärillämme koko ajan muutosta. Muutosta, joka ei ole asioiden verkkaista muovautumista ja kehittymistä, vaan nopeaa – jopa yön yli tapahtuvaa – dramaattista muutosta. Muutama esimerkki riittää havainnollistamaan sen, miksi asiat eivät kriisin jälkeen enää palaa ennalleen. Tietyistä asioista, tavoista ja toiminnoista on tullut ja tulee ”uusi normaali”.

Jo nyt tähän mennessä:

 • etäkokousten määrä on moninkertaistunut –  lentoliikenteen määrä romahtanut
 • video-on-demand -kysyntä on räjähtänyt – elokuvat ja teatterit suljettu
 • ulkoilu ja retkeily lähialueiden luonnossa on kasvanut – matkailun määrä laskenut voimakkaasti
 • elintarvikkeiden tilaaminen verkkokaupasta ja toimittaminen kotiin on lisääntynyt rajusti – myymäläkäynnit merkittävästi vähentyneet
 • nettipohjaisten ohjattujen palveluiden ostaminen on lisääntynyt – kasvokkain tapahtuva henkilökohtaiseen läsnäoloon ja ohjaukseen perustuva palvelu kääntynyt voimakkaaseen laskuun
 • ravintoloiden noutopalvelut ovat kasvaneet hurjasti – ravintoloissa ruokailu loppunut.

Raskain virhe on olla tekemättä mitään

Tässä muuttuneessa tilanteessa yrityksillä on kädet täynnä tekemistä. Toisille yrityksille pelkässä henkiinjäämisessä on kova työ, toisille taas uudet mahdollisuudet avautuvat sellaista vauhtia, ettei kehitystyössä tahdo pysyä perässä.

Niillekin yrityksille, joilla asiat ovat hyvin, sopeutuminen muuttuneeseen arvoketjuun, toimintalogiikkaan, asiakkaiden ja kuluttajien uuteen tapaan ostaa tavaroita ja palveluita, uusiin hankintakanaviin ja logistisiin ketjuihin on suuri haaste. Etenkin tilanteessa, jossa toimeliaisuuden ja kuluttamisen aste laskee voimakkaasti heikentäen lähes kaikkien toimijoiden taloudellisia edellytyksiä ja investointikykyä.

On yksinkertaisesti vain ryhdyttävä toimeen, vaikka osa toimenpiteistä tulee tekemään kipeää. Raskain virhe on olla tekemättä mitään, heittäytyä muiden viemäksi ajopuuksi.

Mihin yritysten tulisi nyt suunnata voimavaransa?

Vastaus riippuu paljon siitä, mitä yrityksen liiketoiminnalle on tapahtunut, miten yrityksen asiakkaat toimivat ja mitkä ovat yrityksen käytettävissä olevat voimavarat. Jos tilanteesi on vakaa ja taloutesi turvattu, voit alkaa rakentaa vahvaa tulevaisuuden asemaa. Jos resurssisi ovat vähäiset, asiakkaasi kaikkoavat tai taloutesi rapautuu, on edessä selviytymistaistelu.

Kaikkien on pidettävä huolta perusasioista:

 1. Tee kaikkesi, että sinulla olisi käytettävissä riittävästi varoja vähintään 3-6 kuukaudeksi, mieluiten 6-12 kuukaudeksi. Kassavirta on tässäkin tilanteessa kuningas.
 2. Tee parhaasi, jotta saat helpotusta nykyrahoitukseesi, tarvittaessa lisärahoitusta ja pääset osalliseksi valtion tukitoimiin ja viranomaismaksujen helpotuksiin.
 3. Etsi omalle liiketoiminnallesi tyypilliset pehmeät kohdat, rakenna niiden pohjalta 2-3 erilaista tulevaisuuden skenaariota. Rakenna kullekin skenaariolle aikaiset indikaattorit, joita seuraat herkeämättä. Ryhdy viivyttelemättä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos indikaattorit osoittavat merkkejä skenaarion toteutumisesta.
 4. Kuten aina, pidä hyvää huolta asiakkaistasi. Uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat ovat niitä, joiden kanssa rakennat uutta tulevaisuutta.
 5. Pidä henkilökunnastasi niin hyvää huolta, kuin mahdollista. Ole avoin ja tiedota – olemme kaikki samassa veneessä. Jos joudut tekemään sopeutustoimia, tee ne tyylikkäästi, tasapuolisesti ja rehdisti. Ilman henkilökuntaasi sinulla ei ole kriisin jälkeen mitään.
 6. Kohtele kumppaneitasi kuten asiakkaitasi ja henkilökuntaasi. Muista huolehtia siis myös heistä.

Kriisissä on toimittava kriisin edellyttämällä tavalla, tehden oikea-aikaisia ja riittäviä päätöksiä ja laittaen ne toteen, olivat ne sitten keveitä tai raskaita tehdä. Yleisin virhe taloudellisissa kriiseissä on se, että tekee liian vähän ja liian myöhään. Suunnittele etukäteen, tee toimenpiteet ajoissa ja tee riittävän voimakkaita toimenpiteitä.

Parhaat yritykset katsovat jo tiukasti tulevaan ja vahvistavat tiimejään

Kaikissa kriiseissä on uuden mahdollisuus, ja osa yrityksistä onkin reagoinut tähän auenneeseen mahdollisuuteen äärettömän nopeasti.

Tiedän esimerkkejä yrityksistä, joissa muutamassa viikossa on muutettu palvelumalli perinteisestä yksilökohtaiseen palveluun perustuvasta toimintamallista netin yli tapahtuvaan, teknistä alustaa hyödyntävään osittain automatisoituun, mutta edelleen yksilölliseen palvelumalliin. Voi vain kuvitella kuinka suuri kysyntä tällaiselle palvelulle on, kun sosiaalisia kontakteja vältetään rajusti, millaisia tehokkuuksia osittaisestakin automatisoinnista saadaan ja kuinka paljon vapausasteita ja mahdollisuuksia ansaintamallin samanaikainen muuttaminen antaa hinnoittelulle ja siten tulonmuodostukselle.

Ne yritykset, joiden kasvustrategia perustuu epäorgaaniseen kasvuun, esimerkiksi yrityskaupoin tai tiimihankinnoin, tulevat tässä tilanteessa voittamaan, koska edessä on ostajan markkinat. Yrityksistä maksettavat kauppahinnat tulevat suurella todennäköisyydellä laskemaan ja markkinoilla saattaa yllättäen olla tarjolla kovia osaajia, joista yritykset ovat aiemmin taistelleet kynsin hampain.

Useat yritykset ovat alkaneet vahvistaa tiimejään asiantuntijoilla, joilla on kokemusta aiemmista talouden kriiseistä. Yritykset kaipaavat nyt kipeästi senioriteetin tuomaa kokemusta ja näkemystä vaikeina aikoina toimimisesta.

Samoin yritykset, joiden talous on vahvassa kunnossa tai joille kriisi avaa uusia mahdollisuuksia ovat aktivoituneet pohtimaan miten muutan hallitusti toimintalogiikkaani, strategiaani ja rakennettani eli tapaani tehdä liiketoimintaa niin, että kriisin pitkittyessä ja kriisin jälkeen olen entistä vahvemmassa kunnossa.

Tämä kriisi ei ole ohi kuukaudessa

Samalla kun ponnistelemme pois kriisistä, meidän on kyettävä katsomaan riittävän kauas – tulevaisuuteen, jonne olemme matkalla, ja jonka rakentamisen parhaat yritykset ovat jo aloittaneet.

Elämä palaa kriisin jälkeen ennen pitkää takaisin raiteilleen. Jos olet kyennyt huolehtimaan asiakkaistasi ja henkilökuntasi hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla, olet kriisin jälkeen voittajien joukossa.

Me EMUlla olemme valmiit auttamaan parhaamme mukaan yritystäsi pääsemään tämän kriisin yli ja rakentamaan kanssasi uutta tulevaisuutta.

 • Jos koet tilanteen vaikeiksi – soita meille
 • Jos et tiedä mistä aloittaa – soita meille
 • Jos käytät jo nyt 100 % ajastasi liiketoimintaan, etkä ennätä – soita meille
 • Jos olet yksin, kaipaat keskustelukumppania tai et jaksa – soita meille
 • Jos kriisi on sinulle mahdollisuus ja haluat rakentaa tulevaa – soita meille

Lisätietoja palveluistamme koronakriisin taltuttamiseksi: Täsmäapua EMUlta

Lue myös: Miten suojaat toimintasi koronavirusepidemian aikana

Ylitämme tämän kriisin yhdessä!

Me EMUlla olemme valmiit auttamaan parhaamme mukaan yritystäsi pääsemään tämän kriisin yli ja rakentamaan kanssasi uutta tulevaisuutta. Ota rohkeasti yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai minuun.

Jouni Karvo
Chairman
EMU Growth Partners
040 741 4162
jouni.karvo@emu.fi

Ota yhteyttä

Lähdetään rakentamaan yhdessä uutta tulevaisuutta! Ota rohkeasti yhteyttä.