EMU edelläkävijänä palkka-avoimuudessa taloushallintoalalla

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat merkittävä osa EMUn ajatuksella ja intohimolla rakennettua yrityskulttuuria. Miksi samaa avoimuutta ei siis ulottaisi koskemaan myös palkkausta? Palkka-avoimuus on ollut yleistä jo jonkin aikaa moderneissa IT-alan yrityksissä, mutta uskallamme väittää olevamme edelläkävijöitä palkka-avoimuudessa taloushallintoalalla. Korjaa toki, jos olemme väärässä!

Palkat näkyville

Halu saada palkat näkyviksi on tullut suoraan henkilöstöltämme. Toteutamme säännöllisesti henkilöstökyselyitä, joissa yhtenä osana tiedustelemme emulaisten kokemaa palkkauksen reiluutta työtehtäviin nähden. “Saimme palautetta, kuinka kysymykseen voi ylipäätään vastata, ellei tiedä palkkatasoa ja kunkin tehtävän vaatimuksia”, kertoo EMUn ihmisistä ja kulttuurista vastaava Anna Savilampi. “Palautteen jälkeen aloimme aktiivisesti työstämään roolituksia, nimikkeitä ja eri tehtäviin liittyviä vastuita. Näiden pohjalta oli luonnollinen jatkumo lähteä muodostamaan rooleja vastaavia palkkahaarukoita”, Anna jatkaa. Sen lisäksi, että roolien ja palkkauksen avaaminen koko henkilöstön näkyville tuo avoimuutta, auttaa se myös emulaisia hahmottamaan oman urakehityksen suuntaviivoja tulevaisuudelle.

Reilu työnantaja

EMUlle on tärkeää vastuullisena yrityksenä taata ihmisille tasa-arvoinen työpaikka, jossa kaikilla on mahdollisuus tasa-arvoiseen palkkaan samankaltaisen osaamis- ja koulutustason sekä kokemuksen perusteella. Palkkaus ei ole kiinni kunkin neuvottelutaidoista, sukupuolesta, iästä tai työskentelypaikkakunnasta, vaan maksamme tietystä positiosta ennalta määritellyn palkkahaarukan mukaisen korvauksen.

Kaikista ei tietenkään ole mukavaa, että palkka on tarkalleen julkista tietoa. Ei palkkaus ole meillä EMUllakaan täysin avointa tietoa – emme tiedä toistemme palkkoja sentilleen – mutta palkkahaarukat rooleittain on kommunikoitu koko henkilöstölle, ja ne ovat samat jokaisessa toimipisteessämme.

“Kilpailu taloushallinnon osaajista on kova. Koemme että valitsemamme tie palkka-avoimuudesta on meille tärkeä kilpailuetu sen lisäksi, että meillä EMUlla on alan keskiarvoa paremmat palkat. Haluamme EMUlle talousalan parhaat osaajat, ja toisaalta haluamme myös pitää meidän nykyisistä osaajista kiinni, sillä he ovat meidän arvokkain voimavaramme”, kommentoi Anna.

Palkkahaarukka työpaikkailmoituksiin

Vuoden 2020 loppupuolelta saakka olemme tuoneet palkkahaarukan näkyville myös työpaikkailmoituksiimme, ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta. Sekä meidän että hakijoiden aikaa säästyy, kun palkkatasosta ollaan puolin ja toisin tietoisia jo hakuvaiheessa. “Palkasta, ja itse asiassa koko roolin vaativuudesta, on tällöin helpompi käydä keskustelua, sillä ihmiset tietävät ja ymmärtävät missä kokoluokassa palkan suhteen liikutaan”, Anna kertoo. Haarukassa on aina noin 500 euron heilunta, jonka sisällä tietyn position palkkaus määritellään hakijan osaamistason, kokemuksen ja kyvykkyyksien suhteen.

Anna löytää palkkahaarukan ilmoittamisesta myös muita hyviä puolia: “Työnantajan näkökulmasta palkkahaarukan laittaminen näkyville ilmoitukseen pakottaa myös meidät miettimään tarkasti speksit haettuun positioon. Meillä on tarkkaan tiedossa hakemamme profiili ja mitä tehtävässä menestymisessä vaaditaan. Uskon, että se selkeyttää myös tulevan emulaisen roolin omaksumista!”

Tasa-arvon tunnetta palkka-avoimuudella

Asiakkaamme Duunitori on modernien rekrytointitapojen puolestapuhuja, ja on julkisesti puhunut mm. palkka-avoimuudesta ja kasvottomasta rekrytoinnista. “Myös EMUlla olisi mielenkiintoista kokeilla joku päivä kasvotonta rekrytointia”, väläyttää Anna rekrytoinnin tulevaisuuden näkymiä.

Aika näyttää seuraavatko muut yritykset palkka-avoimuuden viitoittamaa tietä. Meillä EMUlla kuitenkin toimitaan näin, sillä olemme jo lyhyessä ajassa huomanneet sen helpottavan työnhakua ja tuovan henkilöstölle tasa-arvon tunnetta. “Haluamme olla moderni ja reilu työnantaja ja toteuttaa avoimuutta läpi koko organisaation – aina palkkauksesta lähtien”, Anna summaa.

 

P.S. Etsimme timanttisia osaajia joukkoomme – katso avoimet työpaikkamme täältä!

“Valitsemamme tie palkka-avoimuudesta on meille tärkeä kilpailuetu sen lisäksi, että meillä EMUlla on alan keskiarvoa paremmat palkat." Anna Savilampi, People&Culture, EMU

Haluatko keskustella aiheesta lisää?

Ota yhteyttä, jos haluat jutella lisää esimerkiksi palkka-avoimuudesta, yrityskulttuurin kehittämisestä ja rekrytoinnista.

Anna Savilampi
People & Culture
EMU Growth Partners
050 567 0781
anna.savilampi@emu.fi