Matka kohti ammattimaista toiminnanohjausta

Arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa laskutus perustuu projekteihin, mutta projektien kannattavuuksia ei aina tiedetä. Suunnittelijoilla ei välttämättä ole tiedossa projektitehtävien tuntibudjettejakaan. Projektisopimuksetkin puuttuvat. Tuntikirjaukset tehdään exceleihin ja niistä kootaan käsityönä sekä myyntilaskut että asiakaskohtaiset raportit.

Tilanteet ovat tyypillisiä liiketoiminnan haasteita luovilla aloilla. Puutteet projektihallinnassa ja talousjohtamisessa näkyvät myös arkkitehtitoimialan kannattavuusluvuissa. Projektityöt alkavat usein ilman sopimuksia ja projektille saatetaan tehdä paljon töitä ennen kuin on edes varmuutta, voidaanko tehtyä työtä koskaan laskuttaa.

Mikä sitten erottaa hyvää tulosta tekevät toimistot yrityksistä, jotka kamppailevat kannattavuutensa kanssa? Oman kokemukseni perusteella keskiössä on liiketoiminnan johtamisen ammattimaisuus. Matka kohti ammattimaista johtamista tapahtuu askel kerrallaan. Seuraava check-lista auttaa kartoittamaan oman yrityksesi toiminnanohjauksen tilaa:

  1. Varmistakaa johtoryhmässä, että teillä on reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa projektikatteista, henkilöstön laskutusasteesta sekä liiketoiminnan ennusteista niin myynnin, laskutuksen kuin resursoinnin osalta.
  2. Käykää vähintään kahden viikon välein läpi päättyneiden projektien toteumat, aktiivisten projektien tilanne sekä henkilöstön resursointi.
  3. Varmistakaa, että suunnittelijat tietävät kuinka paljon projektitehtäville on käytettävissä suunnitteluaikaa.
  4. Keskustelkaa hallinnosta vastaavan henkilön kanssa, onko työ sujuvaa. Modernit tunti- ja laskutusohjelmat ovat edullisia ja helppokäyttöisiä.
  5. Huolehtikaa, että toimintanne osa-alueet ovat mahdollisimman henkilöstä riippumattomia, jolloin minimoidaan toiminnan riskit projektipäälliköiden, talouspäällikön tai tilitoimiston vaihtuessa.

 

Matti Tiilikainen
toimitusjohtaja, Askele Oy
www.askele.fi

Kirjoittaja Matti Tiilikaisella on 10 vuoden kokemus suomalaisten asiantuntijayritysten toiminnanohjauksen prosessi- ja järjestelmäkehityksestä.

Askele Oy on konsultoinut satoja suunnittelualan yrityksiä kannattavuuden kehittämisessä ja liiketoiminnan digitalisoinnissa.