Design Thinking – ihmiskeskeistä suunnittelua

EMU Roundtable

EMUn Roundtable-sarjan avauspuheenvuorossa Sami Niemelä toi esiin, kuinka nykyajan maailmassa nopeus ja dynaamisuus ovat elinehto.

Asiakaskeskeisuus ei ole enää vain sanahelinää, vaan itsestäänselvyys yritysten toiminnan keskiössä. Hän myös totesi tulevaisuuden olevan jo läsnä, joskin epätasaisesti jaettuna: Google, Spotify ja useat muut edelläkävijät ovat toteuttaneet tätä kukin tahollaan. Sami kertoi, kuinka Nordkappin asiakas, hollantilainen pankkikonserni ING, uudisti organisaationsa ja toimintatapansa kesällä 2015, ottaen omakseen tuote- ja ohjelmistotalojen parhaat puolet korvatakseen useimmiten jäykkää pankkiympäristömallia. Uudistuksessa budjetointi lopetettiin, ja palvelut kehitetään nyt itseohjautuvissa, end-to-end -tiimeissä aihealueheimojen alla.

Sami korosti tämän kaiken pohjaavan ketteryyteen ja empatiaan: siihen, miten kankea korporaatiokulttuuri saadaan taivutettua asiakaskeskeiseksi vain, jos muutos otetaan haltuun ja vakavasti yritysten sisällä. Osallistavasta suunnittelusta lähtöisin oleva muotoiluajattelu (design thinking) tarjoaa tähän työkalut kaikkien ulottuville. Jokainen yritys on yksilö omilla toimintaperiaatteillaan, mutta alkuun pääseminen on helppoa yleisistä periaatteista ponnistaen. Samin mukaan prosessi kulkee pitkän aikavälin suunnittelusta kokeilukulttuuriin, need to know -käytännöistä näkyvyyteen ja komentoketjuista vastuulliseen itseohjautuvuuteen.

Asiakaskeskeisen muotoilun lyhyt historia

Design Thinking -lähtöisessä ketterässä mallissa tavoitteena on saavuttaa end-to-end periaate. Tiimi luo asiakasarvoa moniammatillisissa ryhmissä, jotka koostuvat markkinointi-, tuote- ja kaupallisista asiantuntijoista. Asiantuntijat toimivat tutkijoiden ja tietotekniikkainsinöörien kanssa heimossa, jossa kaikki keskittyvät asiakastarpeiden ratkaisemiseen ja yhteisen menestyksen määritelmään sekä siihen pääsemiseen. Palvelumuotoilun juuret kurottavat 80-luvun Yhdysvaltoihin: design thinking on synonyymi ihmiskeskeiselle suunnittelulle, jonka määritelmä syntyi suurelta osin Stanfordin yliopiston ja muotoilutalo IDEO:n yhteistyön toimesta 80-luvun lopulla.

Esittely: Sami Niemelä

Sami Niemelä on suunnittelija ja luova johtaja. Hänen intohimonsa ja erikoisosaamisensa on auttaa yrityksiä löytämään ja kiteyttämään itselleen parempi tulevaisuus, kuten myös keinot kuinka toteuttaa se niin visio-, strategia-, organisaatio- kuin tuotetasollakin. Hän toimii myös neuvonantajana ja luennoitsijana usealla mantereella.