Tilitoimisto Helsinki

Modernin tilitoimiston kulmakivet

tilitoimisto helsinki joustavat ja monipuoliset palvelut

Tilitoimistoala on kokenut pari merkittävää muutosta viime vuosien aikana. Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon on ollut yksi keskeinen tekijä kustannustehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisääntymiselle. Lisäksi monia prosesseja ja rutiineja on ollut mahdollista automatisoida mm. sähköisen kirjanpidon myötä, mikä on tarkoittanut merkittävää ajansäästöä.

Tilitoimisto Helsinki sijaitsee keskeisellä paikalla KöydenpunojankadullaAjansäästö ei kuitenkaan ole tarkoittanut työn laadun tai asiakaspalvelun heikkenemistä, päinvastoin. Taloushallinnon sähköistyminen on itse asiassa tuonut tilitoimistot ja asiakkaat lähemmäksi toisiaan. Sijainnilla ei ole enää suurta merkitystä. Tilitoimisto voi sijaita esimerkiksi Helsingissä, vaikka yrityksesi toimialue olisi muualla. Tilitoimisto ei ole enää vain ostettu palveluntuottaja, joka vastaa yksittäisestä osa-alueesta, vaan se on monelle yritykselle ja yhteisölle tärkeä kumppani.

Tilitoimisto voi muun muassa hoitaa asiakaskumppaninsa lakisääteisen kirjanpidon tilinpäätöksineen ja vuosi-ilmoituksineen, laskutuksen ja maksuliikenteen, palkkahallinnon, juridisen neuvonnan sekä osallistua toiminnanohjaukseen ja avustaa päätöksenteossa raporttien, analyysien ja ennusteiden välityksellä. Tällöin tilitoimisto muistuttaa pikemminkin yrityksen omaa talousyksikköä kuin yrityksestä irrallista palveluntarjoajaa.

Tilitoimisto Helsinki – Nykyaikaiset ratkaisut yrityksesi parhaaksi

Nykyajan tilitoimisto onkin parhaimmillaan täyden palvelun taloushallintotoimisto, joka panostaa saumattomaan yhteistyöhön ja tarjoaa taloushallinnon palvelut laidasta laitaan niin Helsingissä kuin kehä kolmosen ulkopuolellakin. Lean-ajattelun maailmassa tämä tuottaa kustannustehokkuuden ohella myös olennaista osaamispääoma yrityksen sisälle. Etenkin pk-yritykset hyötyvät hiljaisen tiedon siirrosta, mitä tiiviimmin ja läpinäkyvämmin yhteistyötä tehdään.

Nykyaikaisen, huippuluokan tilitoimiston top 5 osaamisalueet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Kirjanpito: ulkoinen laskenta eli lakisääteinen taloushallinto.
  • Controller-toiminta: johdon päätöksenteon tukeminen; muun muassa raportit, analyysit ja ennusteet.
  • Juridinen ymmärrys: talousalaan erikoistuneet lakipalvelut.
  • Toimialaosaaminen: syvällinen ymmärrys asiakkaan toiminnasta sekä kokonaisvaltainen käsitys taloushallinnosta osana asiakkaan muuta toiminnan ohjausta.
  • Viestintä ja kommunikaatio: asiakaspalvelu- ja tiimityötaidot.

Vaikka osa-alueet on määritelty erikseen, ne eivät koskaan toimi toisistaan irrallisina. Kirjanpito on riippuvaista juridisesta ymmärryksestä, toimialaosaamisesta sekä hyvästä keskusteluyhteydestä tilitoimiston henkilöstön ja asiakkaan henkilöstön välillä. Controller-toiminta nojaa sen sijaan ulkoisen laskennan tuottamaan tietoon, mutta myös sille on tärkeää avoin kommunikaatio, juridinen puoli sekä toimialan ymmärrys. Vastaavasti tilitoimiston lakiosasto nivoutuu laskennan osa-alueisiin ja asiakkaan toimialaan puhumattakaan viestinnän tärkeydestä.

EMU palvelee – Tilitoimisto Helsinki ja Turku

Varsinkin Helsingissä ja muissa suurimmissa kaupungeissa kilpailu alalla on kovaa. EMUn kannalta ei kuitenkaan ole merkityksellistä, toimitko Helsingissä vai jossakin muualla. Voimme palvella laadukkaasti paikasta riippumatta.

Mitä laajempaa taloushallinnon kokonaisuutta tilitoimisto pyrkii tarjoamaan, sitä monipuolisempaa osaamispohjaa se tarvitsee talon sisälle: kirjanpitäjiä, controllereita, juristeja, HR-ammattilaisia, markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia sekä määrätietoisia, ennakkoluulottomia, innovatiivisia ja rohkeita johtajia, jotka tekevät hiljaisesta tiedosta näkyvää niin tilitoimistossa kuin asiakasyhteistyössä. He rakentavat yhteisön, jossa opitaan toisilta, ja jossa kehitetään ja kehitytään yhdessä. EMU on tällainen toimija. Päätoimipisteemme on Helsingissä, mutta etäyhteydellä saamme toki yhteyden myös mihin vain Helsingin ulkopuolelle. Laajennamme pian toimintaamme myös Turkuun ja Ouluun.

Ota yhteyttä ja katsotaan, millainen palvelukokonaisuus yrityksellesi sopii.

Ota yhteyttä