Talousvahti

Eteneminen edellyttää proaktiivista talousohjausta.

Kasvun kehittyessä kustannusten hallinnan on oltava tarkkaa. Talousvahdilla saatte lakisääteiset talouspalvelut, mutta painopiste on tulevaisuuden talouskehityksen ennustamisessa.

Talouden ohjaaja

Talousvahti on yrityksenne talouspäällikkö, joka laatii selkeän kokonaiskuvan ja auttaa asettamaan oikeat tavoitteet. Se budjetoi sekä seuraa tuloksen ja kassan kehitystä. Yrityksenne saa talouskehityksestä selkeät kuukausiraportit ja ymmärrystä talouden kehityksestä selkokielisillä analyyseillä. Talousammattilaistemme avulla ratkomme tehokkaasti ongelmia saatujen tulosten pohjalta.

Palvelu sisältää

  • kuukausittaisen kirjanpidon
  • lakisääteisen raportoinnin verottajalle
  • lakisääteisen raportoinnin vakuutusyhtiöille
  • kuukausittaisen kassavirtaennustamisen
  • kuukausittaisen budjetoinnin ja tulosennusteet

Jos haluatte jo investoida tulevaisuuteen ja tarvitsette monipuolisemmat ja kauaskantoisemmat palvelut, tutustu Kasvukumppani-palveluumme.

Ota yhteyttä