Ura

EMUlla uraputket luodaan henkilökohtaisesti.

Ura EMUlla

Emulaisilla on valoisat kouluttautumis- ja urakehitysmahdollisuudet. Näkemys omasta kehityspolusta motivoi, ja kaikki polut yhdessä edistävät osaamistamme.

EMUlla on myös trainee-ohjelma. Harjoittelijoista haudomme tulevaisuuden ammattilaisia, jotka lähtevät kasvattamaan siipiään itseään kiinnostavalla polulla.

Tutustu alla yleisimpien asiantuntijoidemme tehtävänkuvauksiin.   

eAccountant – taloushallintoasiantuntija
Taloushallintoasiantuntijamme tuottavat modernein työkaluin tietoa asiakasyritystemme taloudellisesta tilasta sekä liiketoiminnan tuloksellisuudesta ulkoisten sidosryhmien, kuten verottajan ja rahoittajien käyttöön. He huolehtivat siitä, että asiakasyrityksemme täyttävät lainsäädännölliset ja verotukselliset maksuvelvoitteensa. Taloushallintoasiantuntijamme pitävät myös jatkuvasti huolta siitä, että asiakasyritystemme maksukyky on mahdollisimman vakaalla pohjalla ja liiketoiminnalla riittää hyöryä. Yhteistyössä EMUn muiden talousasiantuntijoiden kanssa taloushallintoasiantuntijamme tekevät tulkintoja siitä, mitä talousluvut merkitsevät asiakasyritystemme liiketoiminnan kontekstissa, tuottaen siten tietoa myös yrityksen päätöksenteon tueksi.
 
Palkkahallinnon asiantuntija
Palkkahallinnon asiantuntijamme varmistavat, että asiakasyritystemme palkansaajilla on palkkapäivänä rahaa tilillään. He myös pitävät huolen siitä, että palkkaus ja tarjotut etuudet ovat asiakasyrityksessä työ- ja työehtosopimusten mukaisia. Palkkahallinnonasiantuntija on kuitenkin EMUssa paljon muutakin kuin palkanlaskija: hän ylläpitää ja kehittää palkkahallinnon prosesseja, auttaa uusien järjestelmien kuten esim. työajanseurantajärjestelmän käyttöönotossa sekä auttaa yrittäjiä työehtosopimusten tulkinnassa ja neuvoo heitä työsuhdeasioissa, kuten vanhempainvapaissa ja sairauspoissaoloissa. EMUssa palkkahallinnonasiantuntija hallitsee myös kirjanpidon, jolloin palkkahallinto on aina saumattomasti, luotettavasti ja ajantasaisesti osa yrityksen talouden kokonaisuutta.

Lakiasiantuntijat
Lakiasiantuntijamme ovat neuvonantajia juridisissa kysymyksissä sekä EMUn muille asiantuntijoille että suoraan asiakkaillemme. He tekevät juridisia selvityksiä ja toimeksiantoja mm. työ- ja yhtiöoikeudellisissa, verotuksellisissa sekä sopimusoikeudellisissa asioissa ja auttavat EMUn asiantuntijoita mm. Verohallinnon ohjeistusten, työehtosopimusten ja lakien tulkinnassa. Lakiasiantuntijat varmistavat siis, että asiakasyrityksissämme toimitaan paitsi lain edellyttämällä tavalla, myös lakien ja säännösten suomat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyntäen – niin yrityksen kuin sen omistajien kohdalla.

Laskentatoimen konsultti
Laskentatoimen konsulttimme ovat asiantuntijoita taloushallinnossa ja sen prosesseissa sekä niiden kehittämisessä, jonka lisäksi he ymmärtävät syvällisesti asiakasyritystemme liiketoimintaa. He ovat yrittäjien luotettavia neuvonantajia, kun talouskuria ollaan lisäämässä tai taloutta ollaan laittamassa uuteen nousuun. Laskentatoimen konsulteillamme onkin keskeinen rooli erityisesti nopeasti kasvavissa yrityksissä, joissa katse pidetään aina visusti tulevaisuuteen suunnattuna.

CFO (as a Service)
CFO:mme tuntevat asiakasyritysten liiketoiminnan ja ansaintalogiikan kuin omat taskunsa ja ovat asiantuntijoita talouden analysoinnissa ja johtamisessa. He ovat asiakasyrityksemme kumppaneita paitsi tavoitteellisessa ja dataperusteisessa talouden johtamisessa, myös organisatoristen muutosten jalkauttamisessa ja yrityksen talousfunktion toimivuuden optimoinnissa. Tarvittaessa CFO:mme toimivat päätöksiä tekevänä talousjohtajana osana asiakkaan organisaatiota ja johtoryhmää.

Asiakashalaaja
Asiakashalaajamme pitävät huolen, että asiakas saa aina mitä tarvitsee ja odottaa. Asiakashalaajalla on jatkuvasti kattava, mahdollisuudet ja haasteet huomioon ottava kokonaiskuva siitä, miten asiakasyrityksen menestystä ja kasvua voidaan kulloinkin parhaiten tukea ja edistää. EMUn asiakashalaaja varmistaa myös, että asiakkaidemme tarpeet välittyvät oikeassa merkityksessään kaikille asiakasta palveleville asiantuntijoillemme. Hän ohjaa toisin sanoen oikeat osaajat oikeaan paikkaan tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan.

Ota yhteyttä