Fraktio

EMUn myötä Fraktion talous ja sen seuranta muokattiin kasvua tavoittelevan asiantuntijayrityksen vaatimalle tasolle.

EMU tukemassa Fraktion kasvua ihmisläheisellä otteella

Fraktio on kovassa kasvussa oleva ohjelmistoalan konsulttitalo, joka omien sanojensa mukaan “luo fantastisia sovelluksia verkkoon ja mobiiliin”. Tällä hetkellä 40 henkeä työllistävä asiantuntijayritys otti viime syksynä määrätietoisen kasvupyrähdyksen ja sitä tukemaan EMUn kasvukumppanuus on ollut omiaan.

EMUn avulla taloushallinto koko henkilöstön näkyville

EMUn myötä Fraktion talous ja sen seuranta muokattiin kasvua tavoittelevan asiantuntijayrityksen vaatimalle tasolle. EMU hoitaa Fraktion kirjanpidon ja palkanlaskennan, ja sen lisäksi suurta arvoa heille ovat tuoneet EMUn tarjoamat talousjohtamisen palvelut.

EMU on pystynyt tarjoamaan saman luukun takaa myös osaavan lakitiiminsä apua ajoittaisiin lakitarpeisiin ja henkilöstöasioissa Fraktion toimitusjohtaja Joonas Pajunen luottaa niin ikään EMUun. “On ollut kätevää, että talouspalveluiden lisäksi samalta, meidät jo tuntevalta, kumppanilta saa lisäksi laki- ja HR-palveluita, eikä niiden hankkimiseen ole tarvinnut nähdä vaivaa”, kertoo Joonas.

Fraktion yrityskulttuuri on kautta linjan avointa ja läpinäkyvää. Samaa avoimuutta on haluttu tuoda myös talouden raportointiin. EMUn myötä talousluvut – ja se, miten yrityksellä aidosti menee – on tuotu koko henkilöstön nähtäville. EMUn COO Johanna Vuorto-Honkala pitää talouskatsauksen kerran kuussa Fraktion henkilöstöpalaverissa. Henkilöstön kommenttien perusteella läpikäytävää talousraportin sisältöä on myös muokattu juuri heille sopivaksi. Fraktion Joonas kertoo haluavansa olla rehellinen kaikessa kommunikoinnissa – avoimuus talousluvuissa vähentää huhuja ja ihmettelyä, ja auttaa henkilöstöä ymmärtämään taustat eri päätösten takana.

Arvokas sparrauskumppani tuo näkemystä

“EMU on kumppanina sellainen, jonka kanssa taloutta ja sen seurantaa on mahdollista kehittää eteenpäin jatkuvasti”, kertoo Joonas Pajunen. “EMUn Johanna on ollut arvokas sparrauskumppani, joka on tuonut meidän talouden seurantaan näkemystä, varmuutta sekä ymmärrystä siitä, että teemme oikeita asioita”, jatkaa Joonas. “Talousjohtamisen palvelut ovat tuoneet meille valtavasti lisäarvoa kaikkeen tekemiseen.” EMUn tehtäviin talousjohtamisen osalta kuuluu muun muassa kassavirta- ja tulosennusteen päivittäminen ja raportointi sekä koko budjetointiprosessin läpikäynti ja kehittäminen.

EMUlta saadun HR-tuen myötä Fraktiossa on nähty koko HR:n tärkeys. EMU on tarjonnut Fraktiolle kokonaisvaltaista interim HR -palvelua, jonka myötä toimitusjohtaja Joonaksen aikaa on saatu säästettyä HR-asioiden sijaan muuhun tekemiseen. Joonaksen mukaan tilanteessa, jossa ei ole täyttä varmuutta siitä, onko kokoaikaiselle HR-henkilölle tarvetta, ulkopuolelta ostettu HR-palvelu on yritykselle juuri oikea ratkaisu. Fraktio ja EMU aloittivat HR-yhteistyön alkukartoituksella, jonka pohjalta nousi selkeitä kehityksen kohteita. EMU on tukenut Fraktiota HR:n osalta mm. osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyvissä teemoissa.

Kommunikoinnin helppous!

Samanhenkisten ja saman arvomaailman jakavien ihmisten kanssa työskentely on helppoa. “Fraktio on yksi lempiasiakkaistani”, kertoo EMUn kirjanpitäjä Janna Heikkilä kun häneltä kysytään miten hän kirjanpitäjän näkövinkkelistä kokee yhteistyön. “Yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja he toimittavat pyydetyt materiaalit esimerkillisesti. Kaiken kaikkiaan ihana asiakkuus, jota oikeasti kiinnostaa talousasiat”, summaa Janna.

Kommunikoinnin helppous toistuu useasti myös Fraktion toimitusjohtajan Joonaksen puheissa. “Viestintä ja kommunikaatio emulaisten kanssa on helppoa ja nopeaa. Esimerkiksi käyttämämme Slackin kautta saan vastaukset vaivattomasti mieltä askarruttaviin kysymyksiin”, kertoo Joonas.

Myös muut Fraktion kanssa töitä tekevät emulaiset jakavat saman tunteen yhteistyön mutkattomuudesta ja kommunikoinnin helppoudesta. “Yhteistyö Joonaksen kanssa on ollut alusta asti hedelmällistä ja välitöntä. Fraktiolaisten kanssa on muutenkin ollut ilo tehdä yhteistyötä”, kommentoi HR-asioiden kanssa Fraktiota auttanut Juuli-Maria Vuori EMUlta.

EMUssa parasta ihmisläheinen lähestyminen talouteen

“EMUn myötä olen saanut tietynlaista varmuutta kaikkeen tekemiseemme sekä enemmän aikaa tehdä juuri niitä asioita, mitä minun toimitusjohtajanan kuuluu tehdä”, Joonas kertoo. “Näen EMUn kumppanina sellaisena, jonka kanssa on mielekästä kehittää taloutta ja sen seurantaa eteenpäin”, jatkaa hän.

“Ehdottomasti parasta EMUssa on kuitenkin ihmisläheinen lähestyminen monen mielestä ehkä ei-niin-ihmisläheiseen aiheeseen, talouteen ja numeroihin”, Joonas summaa naurahtaen.

“EMUn myötä olemme saaneet talouden seurantaan näkemystä, varmuutta sekä ymmärrystä siitä, että teemme oikeita asioita!" Joonas Pajunen, toimitusjohtaja, Fraktio