Osakeyhtiö

Yhtiön perustamisen juridiikka kerralla oikein.

Niin ensikertalainen kuin sarjayrittäjä tarvitsee luottojuristin hoitamaan perustamisen juridiikan. Muutosten tekeminen jälkikäteen aiheuttaa turhia hallinnollisia kuluja. Jo perustamisvaiheen asiakirjoissa on hyvä varautua yhtiön kasvuun ja muihin muutoksiin.

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Osakeyhtiön perustamiseksi tulee laatia kirjallinen perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys. Juridisesti osakeyhtiö syntyy, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Rekisteröinti tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Perustamissopimuksessa tulee olla 

  • Sopimuksen päivämäärä
  • Kaikki osakkeenomistajat
  • Kunkin merkitsemät osakkeet
  • Osakkeiden merkintähinta
  • Osakkeiden maksuaika
  • Hallituksen jäsenet
  • Kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset

Yhtiöjärjestyksessä tulee mainita 

  • Yhtiön toiminimi
  • Kotipaikka
  • Toimiala

Edellä mainittujen lisäksi perustamissopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muista yhtiön kannalta tärkeistä seikoista, kuten toimitusjohtajasta tai yhtiön edustamisesta.

Merkintähinta

Osakkaiden tulee suorittaa osakkeiden merkintähinta yhtiön pankkitilille tai luovuttamalla apporttiomaisuutta. Merkintämaksuista muodostuu yhtiön osakepääoma, jonka vähimmäismäärä yksityisessä osakeyhtiössä on 2500 euroa.

Kun perustamissopimus ja yhtiöjärjestys ovat hoidossa voi olla aika tutustua Osakassopimukseen.

Ota yhteyttä