Osakassopimus

Omistajien sopimus määrittää keskinäiset suhteet ja suhteen yhtiöön.

Riskienhallintaa ja kehityskulkua

Osakassopimuksen voidaan ajatella olevan osakkeenomistajien välinen sopimus yhtiön pelisäännöistä sellaisissa asioissa, joista ei ole tarkoituksenmukaista sopia yhtiöjärjestyksessä. Tämä sopimus on luonteeltaan riskienhallintakeino sekä hallinnoinnin väline, jolla pyritään suunnittelemaan ja ohjaamaan yhtiön tulevia kehityskulkuja.

Vapaamuotoisuus

Osapuolet ovat sopimukseen sitoutuneet osakkaat. Tarvittaessa myös yhtiö voi sitoutua sopimukseen. Osakassopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti eikä sen sisällöstä ole määräyksiä lainsäädännössä. Usein sopimuksella täydennetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä mm. yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta.

Luottamuksellisuus

Kuten kaikki tärkeät sopimukset, myös osakassopimus kannattaa laatia kirjallisesti. Osakassopimusta ei rekisteröidä kaupparekisteriin, jolloin sen sisältö ei ole samaan tapaan julkinen kuin yhtiöjärjestys. Tämän vuoksi osakassopimuksella voidaan sopia myös asioista, joiden ei haluta tulevan julkisuuteen. Yksittäisen henkilöosakkaan kannalta keskeisimpiä kysymyksiä ovat erilaiset kilpailukieltoon ja salassapitoon liittyvät ehdot.

Sopimuksen laatiminen

Osakassopimuksen laatimiseen on perehdyttävä huolellisesti ja harkiten, sillä huonosti laadittu sopimus johtaa helposti erimielisyyksiin. On tärkeää huomata, että sopimuksen rikkominen ei välttämättä johda yhtiöoikeudellisten päätösten pätemättömyyteen, joten tähänkin täytyy varautua jo sopimusta laadittaessa.

Osakassopimus on usein ajankohtainen myös yritysmuodon muutoksen yhteydessä. Lue lisää Yritysjärjestelyistä.

Ota yhteyttä