Kannattavuusanalyysi

Tiivis ja käytännönläheinen työpaja kannattavuutta miettiville yrityksille.

Pitkällä aikavälillä yrityksen hyvä kannattavuus on elinehto. Kannattavuusanalyysissä avataan yrityksen kannattavuuden peruselementit ja kriittisimmät kipupisteet.

Tiedätkö jo

 • mitä tarkoittaa käyttökate?
 • mitä eroa on liikevoitolla ja tilikauden voitolla?
 • tuotteittesi ja palveluidesi myyntikatteen?
 • varmasti ja yksiselitteisesti miksi yritystoimintasi ei ole kannattavaa?
 • Näihin kaikkiin kysymyksiin löydämme vastaukset Kannattavuusanalyysissä.

Tiedolla johtamista

Kannattavuusanalyysi auttaa yrittäjää ja yritysjohtoa hahmottamaan yrityksen todellisen nykytilanteen lahjomattomien lukujen valossa. Analyysi antaa eväitä tehdä jatkossa parempia liiketoimintapäätöksiä mm. hinnoittelun ja järkevämmän kulurakenteen suhteen.

Kannattavuusanalyysissä tarkastellaan

Liiketoimintatasolla

 • Käyttökate
 • Liikevoitto oikeassa suhteessa investointien ja poistojen volyymiin
 • Ansaintalogiikka
 • Kustannukset pala palalta

Tuote- tai palvelutasolla

 • Valmistuksen ja muuttuvien kulujen suhde
 • Myyntikatteen koostumus

Jos tarvitsette jatkuvaa taloushallinnon palvelua tutustu Kasvukumppani-palveluun.

Ota yhteyttä