Vastuullisuus osana emulaisten DNA:ta

Yritysvastuu tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että EMUn arjessa tehtäviä päätöksiä tarkastellaan niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ympäristönkin näkökulmasta, ja toiminta pyritään suunnittelemaan näitä kaikkia tulokulmia kunnioittaen. Vastuullisessa toiminnassa tarvitaan eettistä harkintaa, kykyä asettua toisten asemaan ja halua ymmärtää asioita monelta kantilta. Yrityksen näkökulmasta vastuullisuuden nähdään tehostavan riskienhallintaa, helpottavan strategiatyötä, selkeyttävän yrityksen arvoja, parantavan yrityksen mainetta, lisäävän asiakastyytyväisyyttä ja vähentävän kustannuksia sekä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Win-win -tilanne siis!

EMUlla on toimittu vastuullisesti jo monella tapaa, mutta viime syksynä käynnistetyn vastuullisuustyön myötä toimintaa terävöitetään entisestään. “Haluamme olla moderni toimija ja kantaa kortemme kekoon vastuullisuusasiat huomioiden. Monilla EMUn asiakkaista on kanssamme samankaltainen arvomaailma, jolloin vastuullisuuden nostaminen paremmin esiin tuntui luontevalta”, toteaa EMUn talousjohtaja Anniina Vänskä. “Olemme lisäksi haastaneet itsemme pohtimaan aidosti yrityksen roolia yhteiskunnassa. Voisiko se olla jotain suurempaa kuin omistajilleen tuotettu voitto, ja miten esimerkiksi negatiiviset ulkoisvaikutukset tulisi huomioida yrityksen toiminnassa?”, EMUn toimitusjohtaja Samuli Saviala täydentää.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa EMUlla?

EMUlla asiakas on keskiössä ja se näkyy myös vastuullisuustyössä. Pidämme huolta sekä asiakkaan taloudesta että omastamme ja varmistamme että kaikki tehdään vastuullisesti sekä hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. “Olemme ennen kaikkea startupien ja PK-yritysten kasvukumppani. Tarkoituksemme on kasvattaa sidosryhmiemme talousymmärrystä ja varmistaa, että asiakkaamme saavat ajantasaista tietoa organisaationsa tilanteesta päätöksenteon tueksi.” Päätösten kauaskantoiset vaikutukset pidetään mielessä myös omaa toimintaa suunniteltaessa. “Pyrimme katsomaan asioita pitkällä tähtäimellä ja tekemään pitkäaikaisia investointeja”, Anniina toteaa.

EMU on ollut edelläkävijä paperittomassa taloudenpidossa jo pitkään, ja kaikki taloushallintoon liittyvät prosessit on pyritty sähköistämään mahdollisimman kattavasti. Moni emulaisista viettää työpäiviään sujuvasti etänä ja jääkaapissa on kahvin kaveriksi tarjolla kasvimaitoja. “Olemme myös aloittaneet WWF:n Green Office -sertifiointiin tähtäävän projektin pienentääkseemme EMUn hiilijalanjälkeä entisestään.”, kertoo Anniina innostuneena.

EMU haluaa olla luotettava, ystävällinen ja reilu kumppani kaikille sidosryhmille – niin asiakkaille kuin emulaisillekin. “Tämä tarkoittaa esimerkiksi tapaa, jolla kohtaamme asiakkaamme tai vaikka sitä, että huolehdimme tarkasti tietoturvasta, koska työssämme liikutellaan runsaasti sensitiivistä informaatiota”, Anniina kuvaa. Myös suvaitseva ja avoin työkulttuuri on osa sosiaalista vastuuta. Vasta esitelty arvomme EMU-family kiteyttääkin hyvin myös sosiaalista vastuunkantoamme: haluamme olla emulaisille merkityksellinen ja innostava työpaikka! Panostus tähän siivitti EMUn palkintosijoille tämän vuoden GPTW-mittelöissä.

Kipinä vastuullisuuteen sai alkunsa emulaisista

Järjestelmällisempi vastuullisuustyö EMUlla sai kipinän emulaisilta itseltään. Myös Anniinan sydän sykkii vastuullisuudelle, ja hän onkin ollut yksi vastuullisuustyön vauhdittajista. Viime vuonna kirkastettu strategia tarjosi tilaisuuden sanoittaa EMUn vastuullisuuteen liittyviä toimia uudelleen ja täsmentää tulevaisuuden tavoitteita.

Anniina kannustaa huomioimaan kaikki osapuolet vastuullisuustyötä tehdessä. “Koska vastuullisuus ei ole kaikille emulaisille se kaikkein tärkein arvo, ketään ei ole pakotettu mihinkään: ennemminkin on tuotu tarjolle lisää vaihtoehtoja, joihin on helppo tarttua. Maailmaa ei yritetä saada kerralla valmiiksi.” EMUllakin jouduttiin avaamaan vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa tarkasti, sillä aiheeseen liittyvä käsitteistö oli monelle vierasta. “Sitten kun kaikki tajusivat, mistä on kyse, yritysvastuun huomioiminen strategiassa oli itsestäänselvää”, Anniina kuvaa.

Osana vastuullisuustyötä aloitetaan myös vastuullisuusraportointi. Vastuu- ja talousraportointi linkittyvät yleensä toisiinsa, joten vastuullisuusnäkökulman mukaan ottaminen on luontevaa EMUn toimintaa ajatellen. “Pidemmän aikavälin tavoitteena on tarjota vastuullisuusraportointia palveluna myös EMUn asiakkaille, jotka haluavat ottaa vastuullisuusnäkökulman osaksi strategiaansa”, Samuli kertoo.

Tutustu taloushallintoalan parhaaseen yrityskulttuuriin!

EMUn kulttuurikäsikirja esittelee tiiviissä paketissa kulttuuriarvomme, jotka haluamme tuoda näkyväksi ihan jokaikiselle emulaiselle – niin nykyisille kuin tuleville – ja toki myös rakkaille asiakkaillemme! Kulttuurikäsikirja ja valitsemamme kulttuuriarvot ohjaavat koko EMUn kulttuuria ja tekemistä, ne ovat meidän selkärankamme.