Kulttuurifitin vallankumous – modernin taloushallintoalan ammattilaisen rekrytointi

EMU Growth Partnersin toimitusjohtaja Samuli Saviala sekä ihmisistä ja kulttuurista vastaava Anna Savilampi puhuivat taloushallintoalan ammattilaisten Eduhouse Summit 2019 -tapahtumassa kulttuurifitin vallankumouksesta. Mitä ominaisuuksia modernilla taloushallintoalan ammattilaisella kuuluu olla? Riittääkö enää nykyään pelkkä substanssiosaaminen?

Kirjanpito- ja taloushallintoala on murroksessa, sen me kaikki tiedämme. Meillä EMUlla on kunnianhimoinen missio olla mukana muuttamassa perinteistä käsitystä taloushallintoalasta. Haluamme tuoda alalle positiivista puhetta ja arvostusta, sillä sitä todella kaivataan. EMU on vahvasti uudistamassa taloushallintoalaa ja ajattelutapoja toimialasta poikkeavalla kulttuurilla. Ihmiset ovat yrityksen tärkein ja näkyvin voimavara. Rekrytoinnilla, siis sillä minkälaisia ihmisiä yritykseen tulee töihin, on näin ollen valtava merkitys. Rekrytointi toimii yrityksen kulttuurin rakentamisen portinvartijana.

 

Ihmiset ja empatia edellä – näin EMU rekrytoi

Miten moderneja taloushallintoalan ammattilaisia oikein rekrytoidaan? Tällä hetkellä substanssitaidot ylikorostuvat talousalan ammattilaisen osaamispaletissa suhteessa kaikkeen muuhun. “Modernissa, digitaalisessa maailmassa tärkeimmäksi muodostuu – ainakin meillä EMUssa – modernit työelämätaidot, järjestelmäosaaminen ja erityisesti asiakastyötaidot”, kertoo Samuli Saviala. Asiakaskeskeinen ajattelu ja asiakaspalveluhenkinen asenne nousevat tärkeään rooliin, koska niiden avulla substanssiosaaminen saadaan muovattua asiakkaan kokemaksi arvoksi.

EMUn rekrytoinnin kultaiset säännöt:

  • Kulttuurifit ajaa aina osaamisen yli
  • Emulaiset osallistuvat kaikki rekrytointeihin
  • Suosituksissa kiinnitetään huomiota kulttuurikysymyksiin
  • Hätäily ei tuota tuloksia – pyritään ennakoimaan

 

Yrityskulttuuri ihmisten johtamisen työkaluna

EMUssa kulttuurin keskiössä ovat ihmiskeskeiset arvot. Rentous, välittäminen sekä yhteisöllisyys näkyvät vahvasti toiminnassamme. Nykyisen kulttuurin lisäksi on hyvä ymmärtää myös tulevaisuuden kannalta suotuisaa tavoitekulttuuria. Teemme paljon töitä, jotta asiakaskeskeisyys sekä oppimiseen panostaminen juurtuisivat vielä nykyistäkin vahvemmaksi osaksi kulttuuriamme.

Olemme vahvasti uudistamassa taloushallintoalaa ja sitä, mitä koko alasta puhutaan. Kehittymiseen, kasvuun, asiakaskeskeisyyteen ja huolenpitoon on panostettava, jos vallitsevassa toimialamuutoksessa ja koko markkinassa halutaan pärjätä. Me haluamme. Taloushallintoalan ihmiset, muistakaa seuraava viisaus: kirjauksia voi aina korjata, mutta ihmiskohtaamiset ovat ainutlaatuisia. Ne ovat lopulta niitä, joista hyvä asiakaskokemus ja kulttuuri syntyvät.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

EMU etsii jatkuvasti joukkoonsa moderneja taloushallinnon osaajia. Kurkkaa avoimet työpaikkamme ja tule mukaan muuttamaan taloushallintoalaa.