Tarkastelussa Suomen käytetyimmät pk-yritysten ERP- sekä taloushallinnon järjestelmät

 

Oheinen kysely on taustaselvitys graduuni liittyen, jossa selvitän, mikä on Suomen nykytilanne ERP- sekä taloushallinnon järjestelmien osalta. Aikaisempi löytämäni tutkimus aiheesta oli vuodelta 2007. Markkinat ovat kuitenkin muuttuneet ja halusin ottaa selvää mikä tilanne on tällä hetkellä. Kyselyyn vastanneista lähes puolet olivat liikevaihdoltaan 1 – 5 miljoonaa euroa vaihtavia yrityksiä. Kyselyn kohderyhmänä oli 500 000 € – 50M€ liikevaihtoa tekevät yritykset ja vastauksia tuli 497, pääasiassa toimitusjohtajilta. EMU ei ole teettänyt kyselytutkimusta, vaan kyseessä on henkilökohtainen gradututkielmani. EMU ei vastaa kyselyn tuloksista.

 

 

Grafiikkaa tuloksista

Seuraavasta kuvasta käy ilmi kyselytutkimuksen mukaan Suomen käytetyimmät ERP- ja taloushallintojärjestelmät

 

 

 

Ohjeita raportin käyttöön

 

Klikkaamalla kaksisuuntaista nuolta oikealla alakulmassa, saat raportin koko näytön kokoiseksi. Raportissa on kaksi sivua, ensimmäisessä näkyy ERP-järjestelmien ominaisuudet ja toisessa taloushallinto-ohjelmistojen ominaisuudet.

 

Power BI -raportti

Markus Ketonen

”Intohimoni on piirrellä erilaisia kuvaajia, joten ajattelin, että tutkimusten tuloksiakin voisi analysoida Power BI:llä. ”

Tutkin gradussani pk-yrityskauppaprosessin kriittisiä menestystekijöitä, joissa lähitarkastelussa ovat taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmien integrointi. Markku Kuisman kirja ”Suomen Pahimmat Bisnesmokat” inspiroi minua aiheen valinnassa. Kirjassa kerrottiin kuinka haastavia yrityskaupat ovat ja ERP-järjestelmiäkin sivuttiin. Aloin pohtia yrityskauppojen onnistumista pk-yrityksissä ja huomasin, että tietojärjestelmien näkökulmasta aihetta ei ole vielä juurikaan tutkittu. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kiinnostaneet minua aina, joten gradun aihe oli selvä.

Ota yhteyttä jos aihe kiinnostaa myös sinua – jutellaan lisää!

Markus Ketonen
050 514 3226
markus.ketonen@emu.fi