EMUn etuudet uudistettiin hybridityötä tukemaan

Etä- ja hybridityön tullessa uudeksi normaaliksi huomasimme, että myös tarjoamamme työsuhde-etuudet on hyvä päivittää vastaamaan työntekijöiden muuttuneita tapoja tehdä töitä.

Meillä EMUlla työntekijät saavat päättää missä he milloinkin haluavat työtään tehdä. Sopiva työpiste voi löytyä joltain kolmelta toimistoltamme, asiakkaalta, kotoa, mökiltä – tai hetkellisesti vaikkapa ulkomailta. Siinä missä yksi haluaa työskennellä jatkuvasti etänä, toinen kaipaa toimistoarkea ja kolmas taas vaihtelee työn tekemisen paikkaa päivittäin. Kun hybridityö vakiintui osaksi arkeamme, huomasimme, ettei siihen asti toiminut etuuksien kokonaisuus enää vastannutkaan erilaisiin työskentelymalleihin ja ihmisten vaihteleviin tarpeisiin.

Valinnanpautta etuuksiin

Käytössämme oli aiemmin melko perinteisesti lounas-, virike-, työmatka- ja puhelinetuudet, joista oli sovittu työsopimuksissa. Kokosimme työryhmän selvittämään vaihtoehtoja tämän hieman vanhentuneen toimintamallin kehittämiseksi. Tavoite oli saada työntekijöille enemmän valinnanvapautta etuuksiin, jotta ne tukisivat paremmin emulaisten yksilöllistä arkea. Samalla otettiin tarkasteluun emulaisten työvälinepaketti ja ns. puuhabudjetti, jolla tarkoitetaan kullekin emulaiselle varattua summaa, joka on käytettävissä pienten työvälineiden lisähankintoihin omien mieltymysten ja tarpeiden mukaisesti.

Emulaisille teetetyn kyselyn ja palveluntarjoajien kilpailutuksen jälkeen päädyimme ratkaisuun, jossa etuuksien valinnanvapautta ja perustyövälinepakettia laajennettiin paremmin hybridityötä tukeviksi. Jo aiemmin käytössä olleiden etuuksien rinnalle saatiin uudeksi vaihtoehdoksi hierontaetuus. Uuden etuuden lisäksi emulaisille tuli valinnanvapautta siihen, kuinka paljon rahaa kuhunkin etuuteen käyttää verovapaan käytön rajat huomioiden.

Näiden etuuksien lisäksi meillä on edelleen käytössä erittäin kattava työterveyshuolto, jonka piiriin kuuluvat mm. ennakoiva terveyshuolto, vanhat vammat ja sairaudet sekä vapaa-ajalla tapahtuvien vammojen hoito. Perheellisille emulaisille tarjoamme mahdollisuutta sairaan lapsen kotihoitopalveluun. Lisäksi jokaisella tiimillä on vuosittain tiimivirkistyksiä ja emulaisten virkistykseen ja hyvinvointiin keskittyvä työryhmä suunnittelee sekä järjestää meille säännöllisesti mukaansatempaavia aktiviteetteja aina uusista lajikokeiluista mielen hyvinvoinnin luentoihin.

Uusi etuusmalli saanut kiitosta osakseen

Uudistuksen myötä luovuimme muovikorteista, joka oli myös vastuullisuusnäkökulmasta merkittävä muutos ja sai emulaisilta kiitosta. Lisäksi innostusta on herättänyt uusi hierontaetu – hieronnassa tulee käytyä useammin ja se auttaa jaksamisessa työpäivän aikana. Koska työmatkoihin ei välttämättä tarvitse etuuksia, niin on ollut ilahduttavaa että etuussaldoa pääsee käyttämään juurikin esimerkiksi hierontaan. Kaiken kaikkiaan uskomme, että tällä hetkellä käytössä olevat etuutemme palvelevat hybridityöstä nauttivien emulaisten tarpeita aiempaa paremmin.

EMUlla etuuksien valinnanvapautta ja perustyövälinepakettia laajennettiin paremmin hybridityötä tukeviksi.