Yritys Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa? Taloushallinnon ulkoistaminen yli maarajojen

Onko sinulla jo yritystoimintaa Suomessa ja Ruotsissa, ehkäpä myös Norjassa ja Tanskassa? Oletko mahdollisesti juuri laajentamassa yritystäsi Pohjoismaihin? Tällöin joudut väistämättä pohtimaan, kuinka taloushallinto on järkevin järjestää niin maakohtaisesti kuin liiketoimintojen kokonaisuutta katsoen.

Vaikka maantieteellisesti mainitut maat ovat lähellä toisiaan, eroavat maiden taloushallintoon liittyvät lakipykälät melkoisesti. Eroavaisuuksia ilmenee esimerkiksi verotukseen, tilintarkastukseen, palkka- ja henkilöstöhallintoon, yrityksen rekisteröintiin, sopimuksiin sekä viranomaisilmoituksiin liittyvissä asioissa. Samalla on huomioitava se, että taloushallinnon säädökset ja niihin liittyvä lainsäädäntö elävät jatkuvassa muutoksessa jokaisessa maassa. Miten siis toimia? Taloushallinnon ulkoistaminen on järkevintä toteuttaa ketterän tilitoimiston kanssa, joka toimii molemmissa maissa.

 

Miten EMU ratkaisisi ongelmasi?

EMU laajeni yrityskaupoilla Pohjoismaihin. Kaupan myötä palvelutarjonta täydentyi kokeneella Nordic-tiimillä, joka on jo vuosia hoitanut kansainvälistä taloushallintoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Nordic-tiimin vetäjä Carita Nilssonilla on työkokemusta useamman tilitoimiston kansainvälisestä toiminnasta ja hän liputtaa EMUn toimintatapojen puolesta: ”EMUn Nordic-tiimissä jokainen asiantuntija tuntee sekä toisensa että asiakkaat yli maarajojen. Tiimimme on aidosti yhtenäinen ja läheinen. Monesti taloushallinto ostetaan näennäisesti ”samasta luukusta”, mutta oikeasti eri maissa olevat tilitoimiston asiantuntijat eivät ole keskenään missään yhteydessä, eivätkä tiedä asiakkaan taloushallinnon kokonaisuutta. EMUlla eri maiden työntekijät ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa”, iloitsee Carita.

”Myös asiointi tilitoimistoon päin helpottuu, kun asiakas voi vaikkapa heittää kommentit yhteiseen Slack-kanavaan, jossa ovat asiakkaan lisäksi talousasiantuntijat eri maista. Aineistot voivat näkyä tarvittaessa kaikille, kun ne toimitetaan sähköisesti ja EMUlla käytössä ovat paikkariippumattomasti myös samat taloushallinnon järjestelmät, jolloin tiedonkulun ongelmat vähenevät entisestään”, Carita jatkaa.

EMUn Nordic-palvelut pyrkivät siihen, ettei asioita tarvitse viestiä moneen kertaan, rikkinäiseltä puhelimelta vältytään ja kaikilla säilyy kokonaiskuva tilanteesta. Maiden rajat ylittävä taloushallinnon ulkoistaminen mahdollistaa, että asioihin osataan reagoida proaktiivisesti. Jos vaikkapa Ruotsissa tapahtuu muutos, viesti kulkee Suomeen, sen vaikutuksia osataan peilata ja tapahtumiin reagoida oikealla tavalla, oikea-aikaisesti. Näin sen pitäisikin olla.

EMU on tilitoimistosi Pohjoismaissa, kysy lisää matalalla kynnyksellä!

Kokoa Pohjoismaissa olevat liiketoimintasi yhden palvelun alle ja varmista maiden rajat ylittävä, toimiva tilitoimistoyhteistyö. Puhumme toiveesi mukaan suomea, ruotsia tai englantia maasta riippumatta. Taloushallinnon ulkoistaminen onnistuu kanssamme, autamme sinua!

Fredrik Widenäs, CSO
040 738 7209
fredrik.widenas@emu.fi

Carita Nilsson, Service Manager Finance
040 707 9459

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!