Yrittäjä – tämä sinun kannattaa tietää taloushallinnosta

Yrittäjiä on Suomessa vajaa 300 000 ja siihen joukkoon mahtuu monenkirjavaa osaamista taloushallinnon suhteen. Siinä missä toisella yrittäjillä on perusteet taloudenhallinnasta kunnossa, toinen taas ei välttämättä hahmota sitä, miten oman talouden tuloslaskelma ja tase muodostuvat, miten yritys tuottaa tuloja tai miten menot ja varat sitoutuvat. Yrityksillä on myös merkittäviä eroja siinä, kuinka paljon ylipäätään on mahdollista sitoa resursseja taloushallintoon.

Hyvän taloudenhallinnan peruspilarit

Mitä yrittäjän sitten pitäisi ymmärtää oman yrityksen taloushallintoon liittyen? Mitkä ovat hyvän taloudenhallinnan peruselementtejä? EMU Growth Partnersin CFO Johanna Vuorto-Honkala neuvoo näin: “Jokaisen yrittäjän on tärkeää osata ulkoa oma tuloksenteon kyky, kannattavuus ja se, mitä siellä taseessa eli varoissa ja veloissa on. Näiden lisäksi pitää tietää mitä maksuja on tulossa.” Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, seuraava askel on kassavirran ennustaminen ja hallinta. Kassavirta kertoo sen, miten yrityksen menot ja tulot ovat rakentuneet ja mitä on odotettavissa esimerkiksi seuraavan puolen vuoden aikana. Johanna kuvaa kassavirtaa näin: “Kassavirtaa voidaan pitää ikään kuin rahamuotoisena yrityksen tarinana. Se kertoo kaiken oleellisen, ja se on jokaisen yrittäjän tärkeä hahmottaa ja ymmärtää.”

Miten päästä oman yrityksen taloustilanteen herraksi?

Suunnittelu on avain menestykseen myös taloushallinnossa. Vaikka kyseessä olisi kuinka pieni yritys tahansa, suosittelemme kassavirtalaskelman ja -ennusteen tekemistä. Pienessä yrityksessä riittää, että tekee hyvin kevyen mallin siitä, miltä seuraava kuukausi tai kaksi näyttävät – mistä tuotot tulevat ja mihin ne menevät. Jos näitä ei itse tiedä, kannattaa varata omalta kirjanpitäjältä tai taloushallintopalveluiden tuottajalta hetki aikaa ja käydä rauhassa asiat yhdessä läpi.

Kuinka paljon voi vastuuttaa oman yrityksen taloutta kirjanpitäjälle?

Mielenkiintoinen kysymys on se, kuinka paljon yrittäjän pitää itse ymmärtää taloushallinnosta ja kuinka paljon voi vastuuttaa kirjanpitäjää. “Nyrkkisääntö tähän on, että itse pitää ymmärtää mistä liikevaihto syntyy, mistä kulut muodostuvat, mikä yrityksen kannattavuuden rakenne on ja millä tavalla rahaa tulee yritykseen sisään. Yrittäjän on myös ymmärrettävä, milloin täytyy maksaa erilaiset verot, kuinka paljon on varaa nostaa palkkaa tai hyödyntää lailliset keinot maksaa myös osittain yksityistalouden kuluja. Tekninen kirjanpitotyö kannattaa jättää kirjanpitäjälle – ja toki kirjanpitäjän tärkein tehtävä on auttaa analysoimaan talouden lukuja ja toimimaan näiden tulkkina yrittäjälle!”, kertoo Johanna ja jatkaa: “Yrittäjän elämä on aika paljon helpompaa, kun ymmärtää oman yrityksen talousrakenteen.”

Kassavirtaennuste kertoo kaiken mitä tarvitset pelkistettyyn yrityksen johtamiseen

Tulevaa ennakoitaessa yrittäjän tärkein työkalu on ehdottomasti kuukausittain laadittava kassavirtaennuste, jonka päivittämiseen ei tarvitse uhrata kuukaudessa valtavasti aikaa. Yrittäjän elämään kuuluu aina vähän epävarmuutta, mutta epävarmuuden talouden osalta voi minimoida järkevän ennakoimisen avulla. “Kassavirtaennusteen avulla pystyt hahmottamaan tulevan liikevaihdon ja arvioimaan kuinka paljon esimerkiksi tilauksia on tulossa. Sen avulla pystyt seuraamaan kuluja ja laskemaan kuinka paljon myyntiä tarvitsisi ensi kuussa olla enemmän, jotta tuotot ja oma palkka pysyvät halutulla tasolla”, neuvoo Johanna. Myös arvonlisäverot ja niiden maksuhetket linkitetään aina kassavirtaennusteeseen. Muutama tunti kuukausittain kassavirtaennusteen parissa maksaa itsensä monin verroin takaisin jatkossa. Kassavirtaennusteen avulla ymmärretään missä ollaan yrityksenä, mihin ollaan menossa ja miten esimerkiksi on mahdollista kasvaa, jos kasvuhalukkuutta löytyy.

Aina omat visiot ja tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu, eikä excel ole realiteetti. Myös tähän Johannalla on neuvo: “Kassavirtalaskelman avulla pystyt pelailemaan ja miettimään, että mitä jos seuraava kuukausi on todella huono – liikevaihto tippuu puolella – miten yrityksen sitten käy? Kun laskelmat on oikein rakennettu näkee yrityksen taloustilanteen pitkälle tulevaisuuteen.”

Kaipaatko lisäsiipiä talouden seurantaan?

Tarvitsetko apua kassavirtaennusteen laatimiseen tai vinkkejä talouden seurantaan? Me autamme mielellämme! Ota rohkeasti yhteyttä!