Yrittäjän muistilista: ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on aina iso askel yrittäjälle. Kun yrittäjä siirtyy työnantajaksi, ei hän ole enää vastuussa pelkästään omasta toimeentulosta, sillä työntekijälle on maksettava palkka aina ajallaan ja sovitun kokoisena. Olemme halunneet koota infopaketin yrittäjän tueksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista varten.

 

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen: mitä kaikkea tulee muistaa ja selvittää?

Itse palkka ei ole ainoa kulu, jota työntekijästä koituu. On hyvä muistaa, että työntekijän palkkakulut nostavat myös kirjanpidon kustannuksia. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy mm. rekrytoinnista, työterveyshuollosta, vuosiloma-ajasta, työvälineistä sekä palkkaan liittyvistä työantajan sivukuluista.

 

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset ovat ensimmäinen asia, joka kannattaa hoitaa kuntoon uusia työntekijöitä palkattaessa.

 • Työntekijän eläkevakuutus on pakollinen 17—68-vuotiaalle työntekijälle, jonka ansiot ovat vähintään 65,26 euroa/kk. (2023)
 • Työtapaturmavakuutus on otettava, kun työnantajan palkat ylittävät kalenterivuodessa 1400 euroa. Vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen, vaan sen tulee olla voimassa heti töiden alkaessa. (2023) Työntekijöille voi joutua ottamaan myös ryhmähenkivakuutuksen, jos työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu niin. Maksu peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.
 • Työnantajan pitää maksaa myös työttömyysvakuutusmaksua, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1400 euroa. Maksuvelvollisuus on 18—64-vuotiaiden työntekijöiden osalta. (2023)

 

Lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen edellyttää lakisääteisen työterveyshuollon järjestämistä. Työterveyshuoltoon kuuluvat mm. työhön liittyvät terveystarkastukset, työkyvyn tukeminen ja työpaikkaselvitys. Sopimus lakisääteisestä työterveyshuollosta voidaan tehdä joko julkisen terveydenhuollon tai yksityisten lääkäriasemien kanssa. Yritys voi hankkia myös lakisääteistä minimiä laajemman työterveyshuollon. Hyvät työterveysedut tukevat työntekijöiden työssä jaksamista ja luovat positiivista työantajamielikuvaa. Työnantaja voi järjestää työhön liittymättömiä terveydenhoitopalveluita tai ottaa työntekijöilleen sairaskuluvakuutuksen, joka on tietyin edellytyksin verovapaa etu työntekijälle.

 

Työsopimuksen laatiminen

Kun kaikki lakisääteiset vakuutussopimukset on hoidettu ja työntekijä saatu rekrytoitua, on aika tehdä työsopimus. Tämä kannattaa laatia kirjallisena, sillä siitä on helppo tarkistaa, mitä on sovittu myös jälkikäteen. Työsopimuksesta tulee ainakin löytyä seuraavat asiat:

 • Työnantajan ja työntekijän yhteystiedot
 • Työn alkamispäivä (jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, niin työsopimuksesta tulee näkyä myös määräaikaisuuden peruste sekä sopimuksen päättymispäivä)
 • Koeajan pituus
 • Työntekopaikka
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työehtosopimus, jos sellainen on
 • Palkka ja muut luontaisedut, palkanmaksukausi ja palkanmaksupäivä
 • Työaika
 • Miten vuosiloma ja mahdollinen lomaraha määräytyy
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen

Työsopimuksen laadinnassa auttaa mielellään myös EMUn lakitiimi, jolla varmistetaan, että kaikki kohdat ovat lain ja mahdollisen sovellettavan työehtosopimuksen mukaan kirjattu.

 

Ilmoittautuminen työantajarekisteriin

Työantajan on ilmottauduttava verohallinnon työnantajarekisteriin, mikäli säännöllisen työnantajan ehdot täyttyvät. Olet säännöllinen työnantaja, mikäli

 • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 työntekijälle.
 • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 työntekijälle, joiden työsuhteet ovat tilapäisiä.

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Olet satunnainen työantaja, mikäli

 • Yrityksellä on vain 1 vakituinen työntekijä.
 • Yrityksellä on 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

 

Työnantajan velvollisuudet

Työantajan velvollisuus on aina pidättää palkasta verokortin mukainen ennakonpidätys sekä työntekijän osuudet eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Palkat, verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella viiden päivän sisällä palkanmaksusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin erillisilmoituksella aina palkanmaksusta seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Peritty ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle 12. päivä mennessä.

 

Tukea työllistämiseen

Rekrytointiprosessi tulee monesti kalliiksi. Kun on ajankohtaista palkata työntekijä, kannattaa miettiä, onko työllistämiseen mahdollista saada jotain tukea. Tukea on mahdollista saada esimerkiksi, jos on palkkaamassa työntekijän, jolla on vaikeuksia työllistyä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki on työttömien työllistymistä edistävä tuki. Myös nuorten palkkaamiseen voi olla mahdollista saada erilaisia tukia. On tärkeää selvittää työllistämiseen liittyvät tuet hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua, jos niitä haluaa hyödyntää. Lisätietoa löytyy TE-toimiston sivuilta.

 

Mitkä tiedot palkanlaskija tarvitsee?

Ennen ensimmäistä palkanmaksua palkanlaskija tarvitsee seuraavat tiedot:

 • Tyel-yhtiön nimi ja sopimusnumero
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön nimi, sopimusnumero, työntekijöiden ammattinimikkeet sekä tapaturmavakuutus prosentti.
 • Työntekijän työsopimus
 • Työntekijän verokortti
 • Palkkalaskelman toimitustapa

 

EMU apuna ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa

Ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista on tärkeää hahmottaa tarkkaan, kuinka paljon työntekijän palkkaaminen tulee maksamaan ja paljonko työntekijälle riittää töitä. EMUn asiantuntijat ovat apuna, mikäli tarvitset tukea ensimmäisen työntekijän kustannusten laskennassa, palkkabudjetoinnissa tai rekrytointiprosessissa.

 

Lue lisää EMUn tarjoamista palveluista:

CFO-palvelut: Myyntikatelaskelmat ja palkkalaskurit sivukulujen osalta
HR-palvelut: Lakisääteiset vakuutukset, rekrytointipalvelu ja esihenkilökoulutukset
Lakipalvelut: Työoikeudelliset palvelut, mm. työ- ja johtajasopimukset
Palkanlaskenta: Henkilökohtainen palkka-asiantuntija, joka hoitaa palkanlaskennan ja viranomaisilmoitukset

 

 

Haluatko jutella yrityksesi tilanteesta?

Mikäli työntekijän palkkaaminen pohdituttaa, laita rohkeasti viestiä meille ja autamme sinua.

Fredrik Widenäs
0407387203
fredrik.widenas@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

Hugging your business