YEL-lakimuutos: Miten yrittäjän eläkevakuutus muuttuu?

 

Mikä on YEL?

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on perusta yrittäjän eläkkeelle ja sosiaaliturvalle perustoimeentulon turvaamiseksi. Eläkevakuutusta varten valitsemasi eläkeyhtiö vahvistaa sinulle työpanostasi vastaavat vuotuiset työtulot. Työtulo tarkoittaa työpanoksesi arvoa rahassa mitattuna ja sen pitäisi vastata kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin ammattitaitoiselle työntekijälle tai joka muuten vastaa tekemääsi työtä. Työtulon määrittelyssä eläkevakuutus huomioi

 • toiminnan kausiluonteisuuden tai ympärivuotisuuden
 • liikevaihdon
 • viikkotyötuntien määrän
 • yritystoiminnan harjoittamisen sivutoimisena kokoaikaisen palkkatyön ohella
 • liikevaihdon
 • saadut tai arvioidut vuotuiset työkorvaukset
 • työntekijöiden määrän
 • laskutetut palkkasuoritukset

Työtuloon vaikuttavat yritystoiminnasta annetut tiedot sekä oma arviosi työtulosta. Käytännössä eläkelaitokset eivät ole puuttuneet yrittäjän ilmoittamiin määriin, vaikka laki sen mahdollistaa. 

YEL-työtulossa arvoidaan aina yrittäjän työpanosta 12 kuukauden ajalta eli vuositason summana. Jos sinulla on yrittäjätoimintaa useassa yrityksessä, koskee yrittäjän eläkevakuutus kokonaistyöpanostasi. Kaikista muutoksista tulee aina ilmoittaa valitsemalleen eläkeyhtiölle, jotta työtulo on oikealla tasolla. Työtulon muuttaminen takautuvasti ei ole mahdollista, joten muutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian. Kesälomat yms. eivät vaikuta työtuloon.

 

YEL:iin tulossa muutoksia! Uusi laki voimaan 1.1.2023.

Miksi muutos tehtiin?

Valtio maksaa YEL-eläkkeistä sen osuuden, jota eläkeyhtiöt eivät kustanna. Haasteena on yrittäjien itsensä alivakuuttaminen, jolloin eläkeyhtiön määrittämä työtulo ei vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa yrityksessään. YEL-tulojen alhaisuus ja suurten ikäluokkien eläköityminen nostavat valtion osuutta vuosi vuodelta. Esimerkiksi vuonna 2010 valtion osuus oli 96,6 miljoonaa euroa, mutta kymmenen vuotta myöhemmin 2020 määrä on 346 miljoonaa euroa. 

Tästä johtuen hyväksyttiin joulukuussa 2022 lakiesitys, ns. YEL-uudistus, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain lainmukaista toteutumista eli työtulon vastaavuutta työpanokseen niin yritystoiminnan alkuvaiheessa kuin toiminnan jatkuessa pidempään. Eläkkeen lisäksi tavoitteena on pitää yrittäjän sosiaaliturva kohtuullisella tasolla. 

 

Mitä muutoksia YEL:iin tehdään?

Lain myötä yrittäjän työtuloon tehdään säännöllistä seurantaa ja työtulon tarkistamista. Työtulon määritelmä halutaan pitää samana, mutta uusi laki täsmentää eläkeyhtiöiden työtulon arviointitapoja yhdenmukaisemmaksi. Työtuloon arvioitu palkka tai työkorvaus määräytyy kokoaikaiselle yrittäjälle yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien keskipalkan perusteella. Lisäksi työtulo huomioi yrittäjän itse ilmoittamat arviot työpanoksen määrästä, toiminnan laajuudesta, yrittäjän ammattitaidosta ja työpanoksen arvosta. Itse ilmoitettujen arvioiden kautta huomioiduksi tulevat myös pienimuotoisesti ja satunnaisesti yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät.

 

Miten lakiesityksen toteutuminen tapahtuu käytännössä?

Käytännössä työtulo tarkistetaan säännöllisesti – joka kolmas vuosi – kaikissa eläkevakuutuksissa. Tämän jälkeen eläkelaitos tekee yrittäjälle kirjallisen ehdotuksen seuraavan kauden työtulosta. Eläkelaitoksen ehdotus astuu voimaan, jos yrittäjä hyväksyy ehdotuksen tai ei reagoi siihen. Yrittäjä voi tarvittaessa täydentää yritystoimintansa tietoja, jos yrittäjä haluaa, että ehdotuksessa huomioidaan myös muita tietoja ja työtulo tulisi vahvistaa muulle kuin eläkelaitoksen ehdottamalle tasolle. 

Eläkelaitos ei laadi työtuloehdotusta, mikäli YEL-tulo vastaa alan mediaanipalkkaa tai muutos olisi enintään 5 %. Yrittäjällä on yhä mahdollisuus muuttaa työtulon määrää tarkastusvälin ulkopuolella oma-aloitteisesti. Mikäli yrittäjä vaihtaa eläkeyhtiötä, ei ilman perusteltua syytä työtulon määrää tarkasteta.

Lain voimaantulon myötä työtulon tarkastamiset hoidetaan porrastetusti seuraavasti:

 1. YEL-vakuutus on alkanut kauan aikaa sitten, eikä työtuloa ole tarkastettu lainkaan tai pitkään aikaan.
 2. Työtulo on lähellä YEL-alarajaa ja tarkistusta ei ole tehty kolmeen viimeiseen vuoteen. Työtulon vuosittaisesta kokonaismäärästä riippuen tarkistus tapahtuisi seuraavassa järjestykesssä.
  1. vuoden 2023 loppuun mennessä työtulo alle 15 000 €
  2. vuoden 2024 mennessä työtulo 15 000 – 25 000 €
  3. vuoden 2025 mennessä työtulo yli 25 000 € 
 3. Tarkistusten ja voimaantulon jälkeen YEL-työtulojen tarkistus noudattaisi 3 vuoden tarkistusväliä.

Työtulon tarkistamiseen on asetettu enimmäiskorotusraja, joka koskee lain voimaantulon jälkeen vain ensimmäistä työtulotarkistusta niillä yrittäjillä, joilla YEL-vakuutus on voimassa. Vuotuista työtuloa voidaan nostaa korkeintaan 8000 € tai 20 % – riippuen siitä, kumpi tarkoittaa suurempaa muutosta työtuloon. Esimerkkinä työtulon alarajalle asetettu YEL-vakuutusmaksu voi nousta korkeintaan keskimäärin 170 eurolla kuukaudessa. Rajasta voidaan poiketa ylöspäin yrittäjän suostumuksella.

Eläkeyhtiöiden työtulon määrittelyn yhdenmukaistamiseksi ja yrittäjien vakuuttamisen oikeellisuuden varmistamiseksi on elo-syyskuussa 2022 aloitettu YEL-työtulon laskentapalvelun testaus. Sähköisen laskentapalvelun tarkoituksena on tarjota aloittaville yrittäjille helppoutta eläkeyhtiölle ilmoitettavien tietojen arviointiin. Palvelu korvaa aiemmin käytössä olleen YEL-työtulo-oppaan. Laskentapalvelu toimii kuitenkin vain apuvälineenä, eikä poista eläkeyhtiöiden työtulon vahvistamisvelvollisuutta. Palvelussa taustatietoina toimivat yritystoiminnan toimiala ja liikevaihtoa koskevat tiedot, joihin perustetaan yrittäjän toimialan yksityisellä sektorilla kokoaikaisesti työskentelevien työntekijöiden keskipalkka. Palvelussa voidaan huomioida oman työpanoksen arvon määrittämiseksi yrittäjäkohtaisia eroja -/+ 30 %. Jos työtulosuositus ei vastaa yrittäjän työpanosta, voidaan -/+ 30 % -liikkumavarasta poiketa.

 

EMU on yrittäjän tukena ja apuna

EMU on yrittäjän tuki ja taloushallinnon luotettava kaveri. Pidämme sinut ajan tasalla muutoksista ja autamme sinua löytämään parhaat tavat yritystoimintasi pyörittämiseksi. Laita meidän Freddielle viestiä ja kerro meille ajatuksesi.

Fredrik Widenäs
040 738 7209
fredrik.widenas@emu.fi

 

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!