Vuoden 2021 muutokset palkanlaskennassa

Vuodenvaihteessa astui voimaan muutoksia palkanlaskennassa mm. luontoisetuihin ja verovapaiden kustannusten korvauksiin liittyen. Tutustu alta palkkahallinnon vuoden 2021 tärkeisiin lukuihin.

Palkkahallinnon tärkeät luvut 2021

TYÖNTEKIJÄMAKSUT

Työntekijän työeläkemaksu

 • jos työntekijä 17–52 -vuotias 7,15 %
 • jos työntekijä 53–62 -vuotias 8,65 %
 • jos työntekijä 63–67 -vuotias 7,15 %

Työttömyysvakuutusmaksu

 • Peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias 1,40 %
 • Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan osalta 0,50 %

TYÖNANTAJAMAKSUT

 • Työnantajan TYEL-maksu 24,8 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 %

Työttömyysvakuutusmaksu

 • 2 169 000 euron palkkasummaan asti 0,50 %
 • 2 169 000 euron ylittävän palkkasumman osalta 1,90 %

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,70 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,06 %

Muutokset luontoiseduissa

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,90 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,90 € ja enintään 10,90 €.

Muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa (kuten Edenred yms.) käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % nimellisarvosta. Edun arvo on vähintään 6,90 € ja enintään 10,90 €. Etu arvostetaan nimellisarvoonsa, jos arvo ylittää 10,90 €.

Polkupyöräetu

Työnantaja voi järjestää työntekijän käyttöön polkupyörän, jota voi käyttää myös yksityisajoihin. Etu käsitellään Verohallinnon ohjeiden mukaisesti palkanlaskennassa. Työsuhdepolkupyöräetu on verovapaata 1200 euroon asti vuodessa.

Polkupyörän verotusarvoon huomioidaan pyörän hankintahinta, joka jaetaan viidellä käyttövuodella. Lisäksi huomioidaan pääoman korko, vuosittaiset korjaus-, huolto- ja muut käyttökustannukset. Palkanlaskennassa verotusarvo käsitellään kuukausittain 1/12 saaduista vuotuisista kustannuksista. Työnantajan maksamien korjaus- ja huoltokustannusten arvoksi lasketaan 20 euroa kuukaudessa.

Polkupyöräedun arvoa laskettaessa luetaan mukaan myös pyörään erikseen hankittavat lisävarusteet kuten valot, lukitus ja nastarenkaat.

Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalipun veronalainen osuus poistui. Työsuhdematkalipun verovapaa enimmäismäärä on 3400 euroa vuodessa. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3400 euroa vuodessa eli verovapaa polkupyöräetu vähennetään työsuhdematkalipun verovapaasta enimmäismäärästä.

Autoetu

Luontoisetuautona olevaan täyssähköauton verotusarvoon on annettu määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025. Tämä koskee vain autoja, joiden hiilidioksidipäästö on 0 g/km ja auto on rekisteröity Suomeen vuonna 2020 tai sen jälkeen. Etuus voi olla joko vapaa- tai käyttöetu. Kuukausikohtaista verotusarvoa alennetaan 170 eurolla kuukaudessa.

Mikäli auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, voidaan edelleen vähentää vapaan autoedun verotusarvossa huomioitavista auton käyttökustannusten osuudesta 120 e/kk tai 0,08 euroa kilometriltä.

Työsuhde-etuna olevan sähköauton käyttäjän auton verollisiin lisävarusteisiin voidaan lukea työnantajan kustantama kotilatauslaite. Tätä ei tarvitse käsitellä enää käyvästä arvosta erikseen palkanlaskennassa. Edellytyksenä on, ettei latauslaite siirry työntekijän omistukseen.

Työnantajan kustantama auton sähkön latausetu joko työpaikalla tai julkisissa latauspisteissä on verovapaa etu vuosien 2021–2025 ajan. Verovapaus koskee sekä työntekijän omaa että käyttöetuna saatua luontoisetuautoa. Latausedun verovapaus koskee kaikkia autoja, joita ladataan sähköllä eli ei ole merkitystä onko täyssähköauto tai ladattava hybridiauto.

Verovapaat kustannusten korvaukset 2021

Päivärahat

 • Osapäiväraha (yli 6 h) 20 €
 • Kokopäiväraha (yli 10 h) 44 €

Kilometrikorvaus

 • Oman auton käytöstä 0,44 €/km
 • Käyttöetuauton käytöstä 0,10 €/km

Mikäli mukana matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana korotetaan korvausta 0,03 €/km kutakin henkilöä kohden

Tulorekisteriin muutoksia vuodelle 2021

Palkkatietojen ilmoittamisen osalta kahden vuoden siirtymäaika on päättynyt vuodenvaihteessa. Verohallinto määrää vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin myöhässä annetuista ilmoituksista myöhästymismaksun. Vaikka tiedot on yleisesti annettava viiden kalenteripäivän jälkeen maksupäivästä, myöhästymismaksua ei ole kytketty tähän määräaikaan. Myöhästymismaksu määrätään, mikäli pakolliset annettavat tiedot suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.

Voit lukea tarkemmin seuraamusmaksuista ja niiden määrästä Verohallinnon sivuilta.

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Kaipaatko apua palkanlaskennassa? Ota rohkeasti yhteyttä!