Uusi verokannustin tutkimusyhteistyöhön

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten kannattaa tutustua vuoden 2021 alussa tulleeseen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) lisävähennykseen. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä tutkimusyhteistyön menoista myönnetään lisävähennys verotuksessa vuosina 2021–2025. Verokannustimen tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

TKI-lisävähennys verovuosina 2021–2025

Yritysten verotukseen tuli uusi kannuste tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1.1.2021 alkaen. Lisävähennyksen tekeminen edellyttää, että verovelvollinen tekee tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä, joka liittyy verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen. Lisävähennyksen perusteena on tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalasku.

Mikäli soveltamisedellytykset täyttyvät, yritys (verovelvollinen) saa tehdä verotuksessaan 50 prosentin lisävähennyksen lain määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation laskuttamista alihankintamenoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön. Koska elinkeinotoimintaan liittyvät TKI-menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, verovelvollinen saa lisävähennyksen tehdessään vähentää lisävähennyksen perusteeseen luettavat alihankintamenot 1,5-kertaisena. Laki on voimassa 31.12.2025 saakka.

Tiivistetysti, yritys voi siis vaatia tuloverostaan lisävähennystä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuluista, jotka syntyvät yhteistyössä tutkimusorganisaation – eli esimerkiksi korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen – kanssa tehtävästä alihankintayhteistyöstä.

Lisätietoa Verohallinnon sivuilta.

Autamme mielellämme!

Kaipaatko apua tai jäikö joku askarruttamaan mieltäsi? Me EMUlla autamme mielellämme myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen kanssa. Ota yhteyttä!