Vältä edes nämä: uuden yrityksen viisi harmillisen yleistä harha-askelta

Jos yrittäminen olisi helppoa, jokaisella olisi firma ja kaikki hymyilisivät. Aloittava yrittäjä oppii nopeasti, miksi näin ei ole. Menestyvän yrityksen rakentaminen on todennäköisesti yksi vaikeimmista asioista, joihin ihminen voi ryhtyä, tosin varmasti myös yksi palkitsevimmista.

Vaikka vauhti on kova, kannattaa kuunnella kokeneempia, erityisesti sen suhteen, mitkä ovat alkuvaiheen toistuvat virheet ja karikot. Taloushallinnon kumppani näkee niin asiakkaidensa todellisen menestyksen kuin valitettavat harha-askeleetkin usein jo ennen kuin yrittäjä itse havahtuu niihin. Hyvä suhde kumppaniin ja muihin neuvonantajiin ovatkin kuin hyviä ystävyyssuhteita: ne rakentuvat vuoropuhelulle, jossa ei vältetä vaikeitakaan keskusteluja.

Seuraavassa viisi tilannetta, jotka taloushallinnon kumppani näkee toistuvasti aloittavien yritysten polun varrella ja joissa on syytä olla tarkkana. Jos niitä ei hoideta oikein, koko yritys saattaa tuhoutua. Jos taas niihin tartutaan ajoissa, säästytään paljolta huolelta.

1. Keskity osaamiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Kiinteä ydinporukka on vahvuus, mutta kaikkea ei tarvitse eikä pidä tehdä yksin. Ei edes pysty. Kaikkea osaamista ei myöskään tarvitse palkata. Rakentuva tiimi on hyvä mieltää laajemmin, osaamisyhteisönä. Sen kasaamisessa keskiössä ovat paitsi omat rekrytoinnit niin myös ulkopuolisten palveluntarjoajien valinta. Taidot ratkaisevat.

Talousjohtajaa, juristia tai edes järjestelmäasiantuntijaa ei tarvitse aluksi palkata. Sellaiset hommat voi ulkoistaa, mutta ei mukavimmalle tai muuten puolitutulle, vaan osaavimmalle, joka löytyy.

Ja kun lähtökohtana on kasvaa, on muistettava huolehtia porukan hyvinvoinnista. Kaikki muuttuu, kun väkimäärä nousee yli parin–kolmenkymmenen. Siihen asti asiat on melko helppoa hallita. Suurempi joukko tarvitsee hallinnointia. Se merkitsee prosessia.

Osaavista ihmisistä on aina pula ja heillä on vientiä. Siksi talossa pitää näkyä tulevaisuus, urapolku, mahdollisuus edetä ja kehittyä. Pahitteeksi ei ole myöskään henkilöstön heterogeenisuus. Kirjo edistää vireyttä ja luovuutta. Edustusjoukkueeseen on hyvä nostaa myös junioreita.

Oikeat rekrytoinnit ja onnistuneet palveluntarjoajien valinnat tasoittavat yrityksen matkaa. Nämä valinnat kiinnostavat suuresti myös rahoittajia. Onko porukka sellainen, joka kykenee pitämään lupauksensa?

2. Valmistaudu rahoituksen hankkimiseen huolellisesti ja ajoissa

Uuden rahoituksen tarve on nähtävä vähintään puoli vuotta etuajassa. Kun kolme F-kirjainta (Friends, Family, Fools) on käytetty, seinä saattaa nopeasti häämöttää edessä. Myös rahoittajille puhuminen on taitolaji: se mikä ehkä meni läpi perheenjäsenille ei mene pankkiirille. On ymmärrettävä maailmaa hänen näkökulmastaan: riskiä, tuottoa ja ennustettavuutta.

Rahoittajat – pankit, riskisijoittajat ja julkiset tukiorganisaatiot – haluavat nähdä mustaa valkoisella. Muun muassa rekisteröintien, tilinpäätösten, pöytäkirjojen, raporttien ja tärkeimpänä osakassopimuksen on oltava kunnossa. Niiden on oltava laadittuina, tallessa ja toimitettavissa heti. Jos näin ei ole, rahoittajat katoavat tai sitten yrittäjä joutuu kokoamaan ne pirullisella kiireellä, jolloin muut työt kärsivät ja virheiden mahdollisuus kasvaa.

Tämä ei vain kuullosta työläältä ja monimutkaiselta, vaan on myös sitä. Jotta toimitusjohtaja ehtisi keskittyä myös itse liiketoimintaan, rahoituskierroksen valmistelun ja sopivien rahoittajien kartoittamisen voi jättää osaavan taloushallinnon kumppanin hoidettavaksi. Kun toimitusjohtaja käyttää aikansa kasvun varmistamiseen, pääomaakin löytyy helpommin.

3. Testaa tuotettasi jatkuvasti ja perehdy ympäristöön

Useimmiten yritys syntyy niin, että mielessä on tuote, laite, palvelu tai ohjelma. Kuningasidean kanssa pusketaan hurjalla poltteella, omissa porukoissa ja tuote edellä. Tahtotilana on synnyttää varmasti valmis ja testattu lopputulos, mutta sen kanssa hinkataan liian pitkään. Kun lanseeraus lähenee, saatetaan havaita, että on tehty tarpeetonta, vanhanaikaista, sellaista, jolle ei ole kysyntää. Markkina on karannut alta.

Tällainen kehityskulku on vältettävissä muutamalla konstilla. Tärkein niistä on eteneminen välietappien kautta. Tehdään pilotteja ja piipahdetaan asiakasrajapinnassa. Toiseksi, mietitään heti alkuun kenelle ollaan tekemässä ja miksi. On niin helppoa ihastua omaan ideaansa ja unohtaa, että tuotteen tai palvelun ainoa olemassaolon oikeutus on, että se on kokeiltu ratkaisu todelliseen tarpeeseen. Kolmanneksi perehdytään liiketoiminnan ympäristöön eli rakennetaan ymmärrys markkinoista, kilpailijoista, kilpailutilanteesta sekä omista mahdollisuuksia ja keinoista kilpailla siinä. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta unohtuu kovin monelta aloittavalta yrittäjältä, joka tuijottaa vain omaa tuotettaan.

4. Hanki hallitus tai ainakin neuvonantaja

Virheet syntyvät usein osaamisen puutteen tai vauhdin seurauksen. Porukan on pakko uskoa itseensä lujasta ryhtyäkseen urakkaan, mutta toisaalta tuo usko saattaa tehdä sokeaksi taitojen, kokemuksen ja toimintojen puutteille. Usein startup-kulttuuri myös painottaa vauhtia huolellisuuden kustannuksella.

Viisaiden ratkaisujen edellytys on arkituntuman lisäksi sopiva etäisyyden otto. Jonkun on mietittävä asioita myös kolmen tai viiden vuoden päähän, ei vain parin kolmen kuukauden päähän. Siksi oikea hallitus on hyvä idea ja sinne kannattaa ottaa kokeneita ulkopuolisia. Jos tämä ei tunnu mahdolliselta, vapaamuotoisempi neuvonantajan käyttö saattaa olla toimiva alkuvaiheen ratkaisu. Yhtenä neuvonantajana kannattaa käyttää myös omaa taloushallinnon kumppania ja sen asiantuntijoita.

5. Keskity kassavirtaan ja järjestelmiin jotka tukevat sitä

Yrityksen voi rinnastaa koneeseen, jossa rattaat ja hihnat suorittavat tehtäviään, tai ihmiskehoon, jossa jokaisella elimellä ja toiminnalla on tarkoituksensa. Yrityksessä keskeinen elämän ylläpitäjä ovat kassavirta ja sitä pyörittävät tekniset ratkaisut. Yleinen virhe on näiden laiminlyönti ja alimitoitus.

Kassavirran romauttava vinouma päivittäisessä operatiivisessa kulurakenteessa syntyy kiusallisen helposti. Kiinteät kulut arvioidaan alakanttiin, myyntiennusteet yläkanttiin. Kassavirtalaskelma – tulevat ja menevät rahat – rakennetaan ilman kunnon kirjanpitoa ja tarkkoja toteutumia. Hyvän yritystoiminnan perusasiat, ansaintalogiikka, käyttöasteet, läpimenoajat, tehokkuus ja kustannusten optimaalinen hajauttaminen liiketoimintoihin, jäävät ymmärtämättä ja tekemättä. Hyvä yritys jää syntymättä.

Liiketoimintaa tukevien järjestelmien pitää kaikkien olla skaalautuvia. Halvimmista ja pienimmistä systeemeistä koottu hässäkkä on aina jumissa jostakin kohtaa. Kun henkilöstön määrä kasvaa, asiakkaiden määrä moninkertaistuu, tapahtumien määrä räjähtää, pysyykö kokonaisuutesi vauhdissa mukana? Systeemiasioissa on syytä hakea kokenutta apua ajoissa.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Myös EMU on kasvuyritys, tunnemme kasvuyritysten haasteet kuin omat taskumme. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voisimme auttaa yritystäsi välttämään turhat harha-askeleet.