Toimiva hallitus on yrityksen paras henkivakuutus

“Kaiken takana on nainen”, lauletaan eräässä iskelmäbiisissä. Mutta jokaisen hyvin johdetun ja menestyvän yrityksen taustalla on kuitenkin lähestulkoon aina toimiva ja kunnollinen hallitus. Yrityksen kasvaessa kasvaa myös tarve osaamiselle, jota yrityksen perustajajäsenillä ei välttämättä omasta takaa ole. Tämän tarpeen voi täyttää muodostamalla ulkopuolisista jäsenistä koostuvan aktiivisen hallituksen.

Yrityksen alkutaipaleella liiketoiminnan käynnistämisen vauhti vie usein mennessään. Suurin osa ajasta menee operatiivisen liiketoiminnan pyörittämiseen, ja meno on kuin ravihevosella konsanaan laput silmillä. Kasvuyrityksille on yleensä selvää, että ulkopuolista apua tarvitaan esimerkiksi laki- tai markkinointiasioissa. Sen sijaan usein jää huomaamatta, että yritysten ylimmälle johdolle arvokkainta olisi jo tässä vaiheessa saada ajatuksiaan haastamaan ulkopuolisia osaajia ja ”kyseenalaistajia”. Sellaisia, joilla on kokemusta ja näkemystä, ja jotka tunnistavat kasvun kynnykset jo kaukaa ja osaavat kannustaa johtoa puskemaan haasteissa eteenpäin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa perustaja ymmärtää kasvun tuovan mukanaan yllätyksiä, joihin on parempi valmistautua ja hakea apua ajoissa, sitä vakaampi on yrityksen kasvupolku. Suositeltavaa onkin, pelkän lakisääteisen velvoitteen täyttävän hallituksen sijaan, rakentaa toimiva ja aktiivinen hallitus, johon haetaan ulkopuolisia jäseniä osaamista ja perspektiiviä tuomaan.

Hallituksen tarkoitus on lisäarvon tuottaminen

Erityisesti startup- ja kasvuyrityksissä saattaa samoilla henkilöillä olla yhtäaikaisesti monta roolia. He ovat mukana operatiivisessa tekemisessä, istuvat hallituksessa ja ovat samalla omistajia. Tällöin syntyy tilanne, että henkilö on samaan aikaan oman itsensä esimies ja alainen – ei kaikkein optimaalisin asetelma. Hallituksen tullessa mukaan kuvioihin toimitusjohtajalta vapautuu aikaa operatiiviseen tekemiseen hallituksen ottaessa harteilleen vastuuta strategisista asioista. Toimitusjohtajan on tällöin oltava luonnollisesti valmis luopumaan osasta valtaansa, keskityttävä pääosin operatiivisten asioiden läpivientiin ja annettava hallituksen kantaa strategista taakkaa. Näin hallitus tuo yritykselle lisäarvoa usealla tavalla; vapauttamalla toimivan johdon aikaa operatiivisten asioiden eteenpäinviemiseen, haastamalla toimivaa johtoa positiivisella tavalla ja tuomalla strategiselle tasolle omaa kokemustaan ja näkemystään. Jo yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo yritykselle ja yrittäjälle merkittävää lisäarvoa.

Toimitusjohtajan paras sparrauskaveri

Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on tukea toimitusjohtajaa päätöksissä, haastaa toimivaa johtoa ja olla rakentava sekä tarvittaessa myös kriittinen. Hallituksen avulla voidaan välttää virheitä ja havaita uusia mahdollisuuksia. Hallitus myös usein lisää reagointinopeutta, koska yritykselle uudet tilanteet on aiemmin jo koettu. Hallituksen myötävaikutuksella pystytään tarvittaessa myös tekemään radikaalejakin ratkaisuja, joihin toimitusjohtajan mandaatti ei riitä, kuten täyskäännös strategiassa.

Hallituksen puheenjohtajan valintaan kannattaa käyttää tovi jos toinenkin. Paras valinta puheenjohtajaksi on henkilö, jolla ei ole intressejä yritystä kohtaan esimerkiksi omistamisen kautta. Tämänkaltaisen ulkopuolisen puheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan on hedelmällisintä sparrata myös vaikeita asioita ja ratkoa niitä ilman intressiristiriitoja.

Hallitustyöskentely turvaa yrityksen kasvua ja kehittymistä

Aktiivinen hallitus kannattaa perustaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Viimeistään silloin, kun yrityksen liiketoiminta on alkanut vakiintua, yritykselle on alkanut kertyä merkittävämpää tulovirtaa tai panostukset tulevaisuuteen ovat suuria. Hallitus auttaa yritystä kohtaamaan uusia ja muuttuvia tilanteita, ja selviämään niistä. Kysymys, joka perustajien olisi hyvä kysyä itseltään jo yrityksen alkumetreillä on “aiommeko pärjätä, kasvaa ja menestyä omillamme vai haemmeko osaamista, kokemusta ja strategista näkemystä hallitukseemme?”

Miten EMU voi auttaa?

Me EMUlla tarjoamme hallitustyöskentelyyn käytännön apua. Saat meiltä neuvoja hallitustyöskentelyn aloittamiseen tai kehittämiseen. Keskustelemme läpi omistajien tarpeet ja yrityksen tahtotilan, mietimme miten hallituksen ja johdon vuorovaikuttaminen on syytä muodostaa, ja laadimme kullekin yritykselle parhaiten sopivan hallituksen työskentelytavan. Tarvittaessa osallistumme hallituksen työskentelyyn joko hallituksen neuvonantajana tai hallitusjäsenenä.

Haluatko keskustella lisää?

Ole rohkeasti yhteydessä, autan mielelläni.

Jouni Karvo
Managing Partner
Advisory Services
040 741 4162
jouni.karvo@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!