Miltä näyttää tilitoimistojen tulevaisuus?

Asiakaspalvelua suurella sydämellä. Toimivaa kommunikaatiota ja asiakkaista välittämistä – aidosti. Nämä ovat tilitoimistojen tulevaisuuden menestystekijöitä, mutta näiden toteuttaminen on vaikeampaa kuin mitä ajattelisi. Myös meidän toimialamme kaipaa ravistelua ja uusia toimintamalleja, sillä mikään ei muutu jos mitään ei muuta.

Kirjanpitäjästä taloushallinnon personal traineriksi

Viimeiset 10 vuotta taloushallintoalalla on puhuttu paljon siitä, että kirjanpitäjistä tulee konsultteja. Mekin olemme EMUlla kirjoittaneet kirjanpitäjän muuttumisesta taloushallinnon personal traineriksi. Samasta aiheesta on puhuttu jo kymmenen vuotta, mutta onko muutos vieläkään täysin toteutunut? Suuret muutokset ihmisten ja yritysten ajattelussa sekä toiminnassa vaativat aikaa, niin myös tässä tapauksessa. Vielä emme ole täysin päässeet rutiinityötä tekevästä kirjanpitäjästä puhdasverisiksi taloushallinnon konsulteiksi. Suunta on kuitenkin selvillä, ja onhan muutosta tapahtunut jo nyt merkittävästi kirjanpitäjän työnkuvassa.

Asiakaskeskeisyydestä ja asiakkaista välittämisestä on paljon puhetta, mutta se että ollaan aidosti ja oikeasti asiakkaita lähellä vaatii tilitoimistolta ja näiden työntekijöiltä paljon. Se vaatii asiakkaiden liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä ja sitä että palvelukulttuuriin panostetaan aivan eri tasolla kuin tällä hetkellä. Aitoon asiakaskeskeisyyteen ei päästä, ellei yrityksenä organisoiduta uudella tavalla, asiakkaan ympärille perinteisistä tiimirajoista välittämättä.

Tilitoimistot täynnä robotteja?

Taloushallintoala elää voimakkaassa murroksessa. Työn luonne tulee muuttumaan ja teknologia kehittyy. Mutta mitä se tarkoittaa? Korvaako robotit kirjanpitäjät? Näppärä tapa saada asioihin hieman perspektiiviä on katsoa peruutuspeiliin. Kun katsotaan 10 vuotta taaksepäin, nähdään ettei tässä nyt niin suurta muutosta ole tapahtunut. Edelleen kirjanpitäjät ja palkanlaskijat tekevät tärkeää työtä asiakkaiden liiketoiminnan eteen. Aivan samalla tavalla kuin 10 vuotta sitten. Entä miltä näyttää elo tilitoimistoissa kymmenen vuoden päästä tästä hetkestä? Autot eivät lennä tai kirjanpitäjät tee töitä avaruuspuvuissa myöskään vuosikymmenen päästä – ainakaan kovin todennäköisesti. Koneet ja tekniikka kehittyvät, eteen voi tulla jopa huikeita teknologisia loikkauksia. Ohjelmistorobotit työskentelevät jo nyt ihmisen rinnalla ottaen haltuunsa rutiininomaisia työtehtäviä. Tämä on ollut luonnollinen kehityskulku myös monen muun ammattikunnan työnkuvan historiallisessa kehityksessä. Järjestelmät ja tekniikka ovat kuitenkin ainoastaan mahdollistajia, ne eivät korvaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja kommunikaatiota. Asiakaspalvelu, kommunikaatio ja asiakaskeskeisyys ovat myös kymmenen vuoden päästä niitä seikkoja, joilla tilitoimisto tulee menestymään.

Entistä lähemmäksi asiakasta

Tilitoimistojen on hyvä haistella alan tulevaisuuden trendejä ja asiakastarpeita ja ohjata oma henkilöstö ja henkilöstön osaaminen palvelemaan näitä. Tulevaisuuden yksi kehityssuunta tulee varmasti olemaan organisoituminen asiakkaan ympärille. Tällöin henkilöstöltä vaaditaan myös uusia työelämätaitoja, kuten tiimityöskentelytaitoja. Digitaitojen ja asiakastyötaitojen merkitys korostuu entisestään, ja oman osaamisen jatkuva päivittäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa.

Asiakaspalvelu nousee koko ajan suuremmaksi trendiksi myös taloushallintoalalla. Yksistään tämä ei tietenkään riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan reaaliaikaista ja herkeämätöntä talouden seurantaa. Ja siihen ei pystytä, ellei olla lähellä asiakasta – asiakkaan iholla.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Asiakaspalvelua suurella sydämellä. Toimivaa kommunikaatiota ja asiakkaista välittämistä – aidosti.