Talousjohtamisen merkitys kasvaa epävarmoina aikoina

Jo menneenä keväänä, varsinkin Pohjois-Amerikan markkinoilla, oli nähtävillä varovaisuutta sijoittajien keskuudessa. Heidän huhuttiin jopa laittaneen rahahanat kiinni yleisen taloustilanteen alkaessa näyttämään hiipumisen merkkejä. Viime aikoina samansuuntaista on ollut näkyvillä muuallakin, varovaisuus on lisääntynyt niin sijoittajien käyttäytymisessä kuin yritysten investoinneissa.

Kun taloustilanne on haastava, CFO:n rooli yrityksissä nousee entistä merkittävämmäksi. “Mitään toimintoa ei mielestäni kuitenkaan pidä nostaa jalustalle yli muiden. Talousjohtaminen on osa-alue, joka pitää olla yrityksessä kunnossa siinä missä muidenkin. Kannustan kuitenkin siihen, ettei talousjohtamista pidetä irrallisena funktiona, vaan että talouden ja talousjohtamisen näkökulmasta käydään aktiivista vuoropuhelua yrityksen kaikkien muiden toimintojen kanssa. Toimiva keskusteluyhteys toimintojen välillä on elintärkeää”, vinkkaa EMUn talousjohtamisliiketoiminnan johtaja Harri Jantunen.

Kirjanpito näyttää mennyttä

Yritystä ei voi luotsata tulosta ja tasetta tuijottamalla, sillä silloin nähdään ainoastaan se mitä on jo tapahtunut – ei sitä mihin ollaan menossa. Yritystä johdettaessa se mitä on jo tapahtunut ei ole oleellista, vaan se mitä tulee tapahtumaan. Ennusteesta näet 12, 24 tai jopa 36 kuukautta eteenpäin tulevaisuuteen, siis siihen mihin pystyy vielä vaikuttamaan. Tekemällä ennusteen pohjalta toimenpiteitä, on mahdollista kääntää yrityksen kurssia – parantaa tulosta tai parhaassa tapauksessa jopa estää yritystä ajamasta karille. Toki ennusteetkaan eivät ole kiveen hakattuja, vaan niitä on hyvä tarkastella aika ajoin ja korjata mahdollisia epätarkkuuksia tai ajatusvirheitä ketterästi.

Nyt eläessämme taloudellisesti epävarmempia aikoja kassan riittävyyden seuraaminen yrityksessä korostuu. Jos maksuvalmius sakkaa, menestyvinkin yritys voi pahimmillaan mennä nurin. “Jalkaa kannattaa ottaa nyt kaasulta pois, ja tuoda kaikkiin päätöksiin enemmän tarkkuutta. Esimerkiksi investointeja ja rekrypäätöksiä on hyvä miettiä entistä tarkemmin”, neuvoo Harri ja jatkaa: “hyvä ohjenuora investointeja tehdessä on kysyä itseltään kysymys is this a must have or a nice to have.”

EMUlta tulitukea talousjohtamiseen

Talousjohtaminen on parhaimmillaan yrityksen ja taloushallinnon kumppanin tiivistä yhteistyötä. Yhteistyötä, joka pohjautuu avoimelle keskustelulle, yrityksen arvoille ja tavoitteille sekä niistä johdetulle kokonaisvaltaiselle seuraamiselle.

Meiltä EMUlta saat tukea talousjohtamiseen, oli yrityksesi sitten vasta ottamassa ensiaskeleita talousjohtamisen saralla tai mikäli talousjohtajanne kaipaa sparrausapua työnsä tueksi. Kokonaisvaltainen huolenpitomme talouden saralla lähtee siitä, että haluamme oppia tunnistamaan yrityksen tarpeet ja tavoitteet. Tämän avulla rakennamme raportoinnin tukemaan yrityksen tavoitteiden seurantaa ja toteutumista.

Olemme täällä sinua varten

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää siitä miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi!

Harri Jantunen
Startup and Growth Business Unit Director
harri.jantunen@emu.fi
050 392 7610

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi