Tilannekuva: Ukrainan sodan vaikutukset yrittäjän arkeen Suomessa

Maailmanlaajuinen pandemia on kurittanut taloutta jo muutaman vuoden ajan. Juuri kun ajattelimme tilanteen normalisoituvan koronan suhteen, kohtasi Eurooppa uuden kriisin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ukraina on meidän kaikkien ajatuksissa, sympatia ja auttamisen halu on käsinkosketeltavaa. Moni yritys on jo nyt linjannut ajavansa alas toiminnan Venäjällä kannanottona tilanteeseen. Sodan välittömät ja välilliset vaikutukset ovat valtavat, ne vaikuttavat niin yksittäisen ihmisen kuin yritysten jokapäiväiseen elämään.

“Meillä on eri alojen asiakkaidemme myötä näkyvyyttä siihen, miten tämä valitettava tilanne on vaikuttanut, ja tulee vaikuttamaan, talouteen Suomessa”, kertoo EMUn toimitusjohtaja Samuli Saviala ja jatkaa: “Olemme seuranneet tilannetta ja tehneet samalla tilannekuvaa. Sodalla on yllättäviä välillisiä vaikutuksia, joita yrittäjät ja yritykset eivät välttämättä osaa edes ajatella.

Mitä yrittäjän Suomessa on otettava huomioon?

Epävarmassa maailmantilanteessa tulevaisuuden ennustaminen on erittäin vaikeaa ja etenkin epäsuorien vaikutusten arviointi haastavaa. Tämän takia jatkuva tarkkailu on erityisen tärkeää. Sodan vaikutuksia liiketoimintaan voi yrityksissä miettiä esimerkiksi näistä kolmesta näkökulmasta: asiakkaat, henkilöstö sekä kasvun ja liiketoiminnan näkymät.

  1. Asiakkaat
    Oma asiakaskunta – ja laajemmin sidosryhmät – on hyvä käydä läpi viimeistään nyt, ellei sitä ole jo tehnyt. Kellä asiakkaista esimerkiksi on liiketoimintaa Venäjällä tai ukrainalaisia työntekijöitä ja mikä vaikutus näillä on yrityksen toimintaan.
  2. Henkilöstö
    Kriisin keskellä huolenpito yrityksen tärkeimmästä resurssista, henkilöstöstä, on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen esimerkiksi yhteisten keskustelutilaisuuksien avulla ja ohjaaminen tarvittaessa ulkopuolisen tuen piiriin ovat hyviä keinoja.
  3. Kasvu ja liiketoiminta
    Investointien päätöksenteko epävarmassa tilanteessa voi vaikuttaa myynnin näkymiin negatiivisesti. Hyvin todennäköisesti potentiaaliset asiakkaat myös kyselevät mahdollisista Venäjä-kytköksistä, ja näihin on hyvä valmistautua koko yrityksen tasolla.

“Siinä missä koronapandemia ajoi yritykset ajattelemaan uudella tavalla toimintaa – pakottamalla viimeistään tässä vaiheessa yrityksiä digitalisoitumaan ja tuomalla hybridityön uudeksi normiksi – tämä kohtaamamme uusi kriisi pakottaa yrityksiä käymään läpi sidosryhmänsä tarkalla seulalla läpi ja tuomaan tähän mukaan myös yhteiskunnallisen sekä poliittisen ulottuvuuden”, pohtii Samuli.

Muista skenaariotyöskentely

Koronaepidemian alussa nostimme esille skenaariotyöskentelyn tärkeyttä – toivottavasti mahdollisimman moni yritys analysoi parhaansa mukaan eri skenaarioita jo tuolloin. Tulevaisuus ei ole ennalta-arvattavaa, kuten olemme nähneet, vaan yritysten olisi varauduttava eri skenaarioihin ja mietittävä miten tase ja kassa nämä kestävät.

Sodan tuomat välilliset vaikutukset voivat olla yllättäviä, eikä niitä välttämättä näe helposti. Suomessa on esimerkiksi paljon teknologiavetoisia yrityksiä, joilla on alihankintaa, työntekijöitä tai kokonaisia koodaritiimejä Ukrainassa. Pahimmassa tapauksessa sota sekoittaa koko tuotekehityksen näissä yrityksissä, kun koodarit ovat rintamalla puolustamassa maataan. Huomattavia määriä Euroopan ulkoistettua softakehitystä tehdään Ukrainassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Sotatilanne on aiheuttanut sen, että kysyntä Puolan osaajista on kasvanut merkittävästi, jolloin myös Puolasta ostetun softaosaamisen hinnat nousevat.

Sota on jo nyt aiheuttanut tiettyjen raaka-aineiden hinnannousun. Pikkuhiljaa alkaa olla pulaa tietyistä tuotteista, valmistajat eivät saa komponentteja ja vaarana on, että hinnat karkaavat käsistä. Vaikka sota loppuisi, Venäjän taloussaarto tulee jatkumaan pitkään. Sen takia on hyvä miettiä jokaikisen asiakkuuden koko hankintaketju läpi, miten tilanne vaikuttaa omiin asiakasyrityksiin, sillä vaikutukset voivat olla merkittäviä. Parhaillaan monessa yrityksessä tutkitaan juristien avustuksella sopimusten force majeure -lausekkeiden sisältöjä. Jos teidän yrityksessä sitä ei ole jo tehty, kannattaa sopimukset tarkistaa ensi tilassa.

Epävarmuutta helpottaa ennakoiminen

Koronapandemia oli kriisinä Ukrainan sotaan nähden erilainen, se osui joka maailmankolkkaan suhteellisen tasapuolisesti. Ukrainan sotatilaa ja sen aiheuttamia vaikutuksia kuvaa lumipalloefekti – se pyörii ja kasvaa edelleen ja vaikutukset kertaantuvat. Kerran tehty tilannekuva kuukausi sitten ei riitä, vaan kehotamme analysoimaan ja seuraamaan tilannetta jatkuvasti, ja viimeistään nyt aloittamaan strategisen skenaariotyöskentelyn.

Maailma on arvaamaton paikka, mutta ennakoivasti seuraamalla ja mallintamalla pystytään toimimaan ketterästi, reagoimaan muutoksiin nopeasti ja minimoimaan mahdolliset negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan.