Perhevapaauudistus pyrkii edistämään tasa-arvoa työelämässä

Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022. Muutosten tavoitteena on edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä jakamalla perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken. Uudistuksen tarkoitus on myös osaltaan helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja huomioida samalla paremmin erilaiset perhemuodot sekä yrittäjyyden eri muodot.

Mikä muuttuu?

Perhevapaauudistus tarkoittaa muun muassa pidempiä vanhempainvapaita, yhtä suuria vanhempainvapaakiintiöitä molemmille vanhemmille ja joustoja vapaiden ajoittamiseen. Muutoksen myötä:

  • Vanhemmat saavat lasta kohden enemmän vanhempainvapaata kuin aiemmin
  • Joustavuutta on lisätty: vapaat jakautuvat tasaisemmin vanhempien kesken
  • Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään saakka
  • Omasta vanhempainrahakiintiöstään voi luovuttaa tietyn määrän vanhempainrahapäiviä lapsen toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen huoltajalle, joka ei ole hänen vanhempansa.
  • Raskaana oleva voi jäädä työstään pois nykyistä myöhemmin, kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen lapsen laskettua aikaa.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin tai joissa adoptiolapsi on otettu hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Uudistuksen myötä myös termeihin tulee muutoksia: vanhempainpäivärahoja ovat 1.8.2022 alkaen erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha.

Mitä työnantajan on hyvä tietää uudistuksesta?

Työsopimuslaissa määritellään kuinka paljon etukäteen työntekijän tulee ilmoittaa perhevapaastaan työnantajalle ja kuinka monessa osassa sitä saa pitää. Uudistuksen myötä raskaana oleva vanhempi voi jäädä työstään pois aiempaa joustavammin. Raskausvapaan voi aloittaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa tai työnantajan kanssa sopimalla viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Raskaus- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi.

Perhevapaisiin liittyvät kustannukset korvataan työnantajalle kahdella tavalla. Näitä ovat:

  • perhevapaakustannuskorvaus
  • vuosilomakustannusten korvaus

Perhevapaauudistuksen myötä nykyiset hakuajat pitenevät kahteen vuoteen. Jos työnantaja maksaa palkkaa työntekijänsä raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahan työnantajalle.

Työntekijän täytyy hakea vanhempainpäivärahoja viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun on jäänyt pois työstä. Jos työntekijä on jättänyt päivärahahakemuksensa ajoissa, riittää että työnantaja lähettää oman hakemuksensa viimeistään silloin, kun palkanmaksu päättyy.

Kokonaan uusi elementti perhevapaauudistukseen liittyen on omaishoitovapaa, joka perustuu työelämän tasapaino -direktiiviin. Se on tarkoitettu esimerkiksi tilanteisiin, joissa omainen tarvitsee äkillisesti apua. Korvauksetonta omaishoitovapaata voi pitää enintään viisi päivää vuodessa.

Mietityttääkö perhevapaauudistus?

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, jos sinulla herää kysyttävää mitä vaikutuksia perhevapaauudistuksella on työnantajalle. Autamme mielellämme!