Palkanlaskenta ja vuodenvaihde: Muistilista vuodelle 2023

 

Vuodenvaihde palkkalaskennassa tuo mukanaan paljon muutoksia. Olemme koonneet pienen muistilistan tärkeimmistä asioista vuodelle 2023. Tästä artikkelista löydät mm. ajankohtaiset tiedot työantajan sivukuluista sekä muutokset luontoiseduissa ja verovapaiden matkakustannusten korvausten määrissä.

 

Verokortit 2023

Verohallinnolta saadut verokortit tulevat voimaan 1.2.2023. Noudamme palkanlaskentaan tiedot suorasiirtona, jolloin alkuperäisiä verokortteja ei tarvitse toimittaa meille.  Sen sijaan  muutosverokortit ja uusien työntekijöiden verokortit tulee pääsääntöisesti vielä toimittaa. Tarvittaessa varmista asia omalta palkanlaskijaltasi. Tammikuussa käytetään edellisvuoden verokorttia.

 

Vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus

Tiedot  työntekijälle otetusta vapaaehtoisen yksilöllistä eläkevakuutuksesta tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Työnantajan maksamat vakuutusmaksut ovat verovapaata yhteensä enintään 8 500 euroon asti. Mikäli yrityksessänne on otettu työntekijöille yksilöllisiä eläkevakuutuksia, niin ilmoitathan siitä meille, niin teemme tulorekisteri-ilmoituksen.

 

Palkkalaskenta ja tärkeät luvut 2023

 

palkanlaskenta vuodenvaihde

 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2023 (suluissa vuoden 2022 arvot)

Kilometrikorvaus   0,53 €/km   (0,46 €/km)

Käyttöauton kilometrikorvaus   0,14 €/km   (0,10 €/km)

Kokopäiväraha   48,00 €   (45,00 €)

Osapäiväraha   22,00 €   (20,00 €)

Ateriakorvaus   12,00 €   (11,25 €)

Verohallinnon päätös on luettavissa kokonaisuudessaan Verohallinnon sivuilla.

 

Luontoisetuarvoja vuonna 2023

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle. Päätös löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 • Ravintoedun verotusarvo   8,00 €
 • Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) 12,70 €. Etua voi käyttää myös aterian kuljetuskuluihin. Kustannukset voi maksaa esimerkiksi  lounassetelillä, lounaskortilla tai mobiilisovelluksella.
  • Hotelli- ja ravintola-alan ravintoetu on  6,80 €
  • Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen ravintoetu on 6,00 €
 • Puhelinetu 20 €
 • Autoetu: Vapaan autoedun kaavamaiset raha-arvot ovat nousseet polttoaineen hinnan nousun vuoksi 0,02e/km. Auton lisävarusteiden hankintahinnan raja-arvoa on korotettu 850 eurosta kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti 1 200 euroon. Lisäksi vähäpäästöisten autojen verotusarvoja koskevat vähennykset ovat edelleen voimassa.
  • Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025. Veroetuus koskee työsuhdeautoja, jotka on otettu käyttöön 1.1.2021 tai sen jälkeen ja joiden hiilidioksidipäästöt ovat 1–100 g/km.
  • Täyssähköauton edun arvosta vähennetään 170e/kk, jos auto on otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen.
  • Vapaassa autoedussa käyttökustannusten arvosta vähennetään 120€/kk, jos kyseessä on täyssähköauto ja 60€/kk, jos auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy tai auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine.
vuodenvaihde palkanlaskenta
Lähde: Autoalan keskusliitto

 

 • Asuntoetu: Arvot nousivat hieman
 • Polkupyöräedun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 vuotuisten pääomakustunnusten + muiden kustannusten määrästä. Hankintahinta jaetaan viidellä käyttövuodella.

 

Ay-jäsenmaksut ja ulosotot

Palkkakallinnossa tarkastetaan myös vuosittain ay-jäsenmaksujen ja ulosoton perinnän perusteet.  1.1.2023 astuu ulosottolainsäädäntöön voimaan väliaikainen muutos, jolla velallisen suojaosuutta korotetaan ensi vuoden ajaksi takuueläkkeen tasolle. Lain mukaan suojaosuutta korotetaan 23,20 eurosta päivässä 29,52 euroon päivässä.  Suojaosuus nousee siten 885,60 euroon kuukaudessa tämänhetkisestä 696 eurosta. Elatuksen varassa olevan henkilön osalta suojaosuus säilyy nykyisellä tasolla eli 8,34e päivää kohden. Vuodenvaihteessa uusia maksukieltomääräyksiä ei tarvitse välttämättä toimittaa palkanlaskentaan, mikäli velallisella ei ole muita muutoksia. Ensi vuonna takuueläkkeen taso nousee 922 euroon kuukaudessa. Oikeusministeriö antaa myöhemmin asetuksen suojaosuuden tarkistuksesta kansaneläkeindeksilain mukaisesti. Tavoitteena on, että indeksitarkituksen jälkeen suojaosuus ja takuueläke ovat samalla tasolla 2023.

Sen sijaan ay-jäsenmaksujen tilitysviitteet vuodelle 2023 tulee toimittaa vuoden alussa palkanlaskijalle. Jäsenmaksujen perintäprosentit saattavat myös muuttua vuodenvaihteessa.

 

Työterveyshuollon Kela-korvaukset

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon. Kela korvaa osan työterveyshuollosta aiheutuvista kustannuksista tilikausittain. Työnantajan tulee hakea korvausta Kelalta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli jos yrityksesi tilikausi on päättynyt 31.12.2022, tulee korvaushakemus lähettää Kelaan viimeistään 30.6.2023 mennessä. Lue lisää  korvattavista työterveyshuollon kustannuksista Kelan sivuilta.

 

Apua korvaushakemuksiin ja palkanlaskentaan EMU:sta

Korvaushakemuksen pystyy tekemään Kelan verkkopalvelussa tai paperilla. EMUn palkka-asiantuntija on asiakkaidemme apuna palkkoihin liittyvissä kysymyksissä. Ole yhteydessä, jos tarvitset apua työterveyshuollon korvaushakemukseen tai sinulla muita palkkahallintoon liittyviä kysymyksiä. Asiakkaita auttavat tutut palkkayhteyshenkilönne, uudet asiakkuudet voivat kilauttaa Fredrikille ja katsotaan hommat kuntoon!

Fredrik Widenäs
040 738 7209
fredrik.widenas@emu.fi

 

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!