Osakassopimus – mikä se on ja miksi se kannattaa laatia?

Onko yrityksessäsi enemmän kuin yksi osakas? Jos näin on, onhan osakassopimukset kunnossa? Osakassopimus olisi suositeltavaa tehdä heti yritystä perustettaessa tai vähintäänkin yrityksen alkutaipaleen aikana. Sen avulla asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen.

Mikä osakassopimus?

Osakassopimus on osakkeenomistajien ja yhtiön välinen kustannustehokas riskienhallinnan väline. Osakeyhtiölaki muodostaa perustan yhtiön toiminnalle ja pelisäännöille, mutta se ei kuitenkaan suojaa riittävästi osakkeenomistajia tai yhtiön liiketoimintaa vaihtelevissa muutostilanteissa. Osakeyhtiölaki ei nimittäin huomioi yhtiöiden ja rahoittajien yksilöllisiä tarpeita, kuten osakassopimus tekee.

Miksi osakassopimus kannattaa laatia?

Hyvin laadittu osakassopimus toimii apuna yhtiön tulevaisuuden suunnittelussa ja sen avulla pystytään varmistamaan sopimuksen osapuolten yhteisten intressien ja tavoitteiden toteutuminen. Osakassopimuksen avulla kyetään myös hallitsemaan ennakolta osapuolten välisiä suhteita, osakkeiden luovutuksia ja mahdollisia riitatilanteita.

Milloin osakassopimuksesta on hyötyä?

Osakeyhtiössä, jossa on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, olisi suositeltavaa aina laatia osakassopimus. Osakassopimus on hyvä laittaa kuntoon myös startup-yrityksissä jo varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään jatkossa tarpeettomilta kiistoilta.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

Autamme sinua osakassopimuksen laatimisessa. Jätä yhteystietosi, niin laitetaan sopimusasiat kuntoon!