Minkälaista tarinaa yrityksesi terveyskolmio kertoo liiketoiminnastasi

Mistä on tuloslaskelmat ja taseet tehty? Mikä on tarina lukujen takana? Entä miten saamme kerrottua tarinan ymmärrettävästi kumppaneillemme?

Näitä ja muita keskeisiä kysymyksiä olemme pohtineet EMUssa kolmen KPI-koulutussession verran. Viime viikolla tähtipelaajamme Samuli Saviala päätti EMUn timanttisen koulutuskokonaisuuden tarjoamalla lisää työkaluja, joiden avulla voimme huolehtia entistä paremmin asiakasyritystemme terveyskolmioista. Voimme käytännössä mitata yrityksen “terveydentilaa” kolmen indikaattorin avulla: Kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Ne ovat yrityksen taloudellisen toiminnan edellytykset ja yhdessä ne muodostavat yrityksen terveyskolmion. Artikkelissa Kasvuyrityksen terveyskolmio on kuvattu näiden kolmen osa-alueen perusta.

 

Kuinka paljon tuottoa saat jokaiselle myyntieurollesi (tai -dollarillesi)?

Kaikista tärkein terveyskolmion osa-alue on kannattavuus. Yritys menestyy ja kasvaa vain, jos sen toiminta on kannattavaa, toisin sanoen, kun rahaa tulee taloon sisään enemmän kuin sitä lähtee. Liikevoitto on yksinkertainen, mutta kelpo kannattavuuden indikaattori. Jotta saamme mahdollisimman todenmukaisen kuvan toiminnan kannattavuudesta, myynnit, ostot ja muut vähennyskelpoiset kulut on jaksotettava oikeille ajanjaksoille. Ne on siis kirjattava niille kuukausille, joille ne tosiasiassa kuuluvat.

Kun luvut on jaksotettu riittävällä tarkkuudella, voimme laskea esimerkiksi liikevoittoprosentin, joka kertoo kuinka iso tuotto on saatu suhteessa liikevaihtoon. Jos myyt yrityksesi palveluita esimerkiksi 1000 euron edestä ja liikevoittoprosenttisi on 25, se tarkoittaa, että olet tehnyt voittoa 250 euroa. Liikevoittoprosentin laskeminen kuukausittain on hyvin yksinkertainen ja helppo tapa seurata kannattavuuden kehittymistä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

 

Missä määrin yritykselläsi on puskuria selviytyä kiperistä tilanteista?

Siinä missä kannattavuus kertoo, kuinka paljon olemme saaneet tuottoa liiketoiminnastamme, pääomarakenne kertoo, miten olemme rahoittaneet toiminnan. Yritys tarvitsee erilaista pääomarahoitusta kasvattaakseen liiketoimintaansa. Osa rahoituksesta on yrityksen omaa pääomaa kuten osakkeenomistajien sijoitukset sekä tulorahoitus, mutta usein se ei vielä riitä koko toiminnan rahoittamiseen saatika kasvattamiseen. Siksi hankimme yritykselle vierasta pääomaa eli otamme velkaa.

Optimaalisessa tilanteessa meillä on riittävästi omaa pääomaa, joka toimii puskurina etenkin vaikeina aikoina, mutta myös vierasta pääomaa, joka mahdollistaa nopeamman kasvun. Vaikka vieraalla pääomalla on pienempi tuotto-odotus, liiallinen velkaantuminen rasittaa yritystä ja heikentää sen vakavaraisuutta. Vakavaraisuus onkin toinen tärkeä indikaattori yrityksen terveydentilasta. Sen keskeinen mittari on omavaraisuusaste. Omavaraisuusasteen avulla saamme selville, kuinka paljon meillä on puskuria käytössä vaikeitakin tilanteita varten.

Jos yritys tekee jonkun vuoden tappiota eli kannattavuus laskee hetkellisesti, hyvä omavaraisuusaste voi pelastaa tilanteen. Liian heikko omavaraisuusaste puolestaan kaataa pahimmillaan koko yrityksen. Jos oma pääoma ei tarjoa riittävää suojaa, huono kannattavuus ja velkaantuminen ajavat yrityksen kiperään tilanteeseen, josta on vaikea nousta.

Etenkin startupien on hyvä seurata jatkuvasti omavaraisuusastetta, jotta rahoituskierrokset saadaan käynnistettyä riittävän ajoissa. Rahoituskierrokset vievät useamman kuukauden, jopa yli vuoden, joten myöhäinen reagointi voi sinetöidä startupin kohtalon.

 

Selviydytkö päivittäisistä maksuista vai kolkuttavatko velkojat jo ovesi takana?

Terveyskolmion kolmas ja viimeinen osa-alue on maksuvalmius. Vakavaraisuuden ohella se kertoo toiminnan rahoituksesta, mutta lyhyemmällä aikavälillä. Se vastaa kysymykseen, kuinka paljon meillä on rahaa suoriutua päivittäisistä maksuista. Maksuvalmiudesta saamme tietoa esimerkiksi Quick Ratio -tunnusluvun avulla. Jos tunnusluku on kovin huono, vain osa veloista tulee kuitattua ja loppujen osalta olemme kuin tulisilla hiilillä.

Huono maksuvalmius tulee myös kalliiksi, sillä maksamattomille laskuille kertyy jatkuvasti korkoja ja muita viivästysmaksuja. Vältymme pahoilta tilanteilta vain ennakoimalla ajoissa rahojen riittävyyttä. Hyvällä kassanhallinnalla pidämme huolen siitä, että maksut maksetaan ajallaan, ja kukin voi nukkua yönsä hyvin.

Haluatko sinäkin nukkua yösi hyvin? Tilaa terveystodistus meiltä. Yhdessä huolehdimme, että yrityksesi terveyskolmio pysyy tasapainossa.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!