Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät lakimuutoksen myötä

 

Joulukuussa voimaan tullut luottotietolain muutos on tuonut uudistuksia maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin. Lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkintä voidaan poistaa luottotietorekisteristä jo kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietorekisteriä pitävät yritykset vastaanottavat tiedon velan maksusta. Muutoksen tavoitteena on parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Mitä muutos pitää sisällään? Jatka lukemista!

 

Entisen luottotietolain mukaan maksuhäiriömerkintä on pysynyt velallisen tiedoissa tietyn ajan, vaikka velallinen olisikin jo suorittanut saatavansa. Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä on voinut vaikuttaa edellisen maksuhäiriömerkinnän kestoon. Maksuhäiriömerkinnän säilyminen rekisterissä saatavan takaisinmaksusta huolimatta on voinut johtaa kielteisesti yrityksen toimintaedellytyksiin ja yksityishenkilöiden sopimussuhteiden syntymiseen. Näin ollen maksuhäiriömerkinnän säilyminen rekisterissä saatavan takaisinmaksusta huolimatta voi johtaa yrityksillä ja yksityishenkilöillä kohtuuttomaan tilanteeseen.

 

Uuden luottotietolain tuomilla muutoksilla puututaan kohtuuttomiksi katsottuihin tilanteisiin. Muutokset maksuhäiriömerkintöjen säilytysajoista koskevat sekä yritysten että yleisimpiä yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkintöjä. Lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkintä voidaan poistaa luottotietorekisteristä kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietorekisteriä pitävät yritykset vastaanottavat tiedon velan maksusta;

  • Yrityksillä velan maksu lyhentää maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa kuukauteen silloin, kun merkintä perustuu velkomustuomioon, vekselin protestiin, tiettyihin vero- tai vakuutussaataviin, tiettyihin ulosottoasioihin tai trattaan eli julkisuusuhkaiseen maksukehotukseen.
  • Yksityishenkilöillä velan maksu lyhentää maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa kuukauteen silloin, kun merkintä perustuu viranomaisen toteamiin maksuhäiriötietoihin, ulosottotietoihin sekä velkojan ilmoittamiin maksuhäiriötietoihin.

 

Lisäksi lakimuutoksen jälkeen jokaista maksuhäiriömerkintää käsitellään omanaan, eikä uudet maksuhäiriömerkinnät enää pidennä vanhan maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa.

 

Kun velallinen on maksanut velkansa pois, voi velallinen pyytää luottotietoihin lisättävää REF-merkintää. REF-merkintä tarkoittaa, että velallinen on maksanut velkansa. REF-merkinnän ilmoittamista luottotietorekisteriin voi pyytää velkojalta, tai ulosotosta johtuvien maksuhäiriömerkintöjen kohdalla Ulosottolaitokselta. Velkojalta voi myös pyytää tositteen velan maksusta. Tositteen sisältämien yksilöintitietojen avulla luottotietorekisteri voi kohdentaa tiedon maksusta oikeaan maksuhäiriömerkintään.

 

 

Lakiapua EMUlta

EMUn asiantuntijat vastaavat mielellään lakimuutoksia koskeviin kysymyksiin. Mikäli tarvitset ajantasaista tietoa tai apua lakiasioissa, ota yhteyttä EMUn lakitiimiin.

Tapio Meltti
040 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

Hugging your business