Lakimuutos mahdollistaa yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena

 

Osakeyhtiölakiin ja asunto-osakeyhtiölakiin on tullut uusia muutoksia heinäkuussa 2022. Haluamme pitää asiakkaamme ajan tasalla ja kokosimme tähän artikkeliin keskeisimpiä etäosallistumiseen liittyviä muutoksia.

Voimaan tulleet lakimuutokset helpottavat etäosallistumisen tarjoamista osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Lakimuutosten tavoitteena on mm. parantaa yhtiöiden osakkaiden mahdollisuutta osallistua yhtiökokouksiin. Lakimuutosten tarjoamat mahdollisuudet voivat kuitenkin vaatia yhtiöjärjestyksen muutoksen. Mikä muuttuu? Jatka lukemista!

 

Yhtiökokoukset etäkokouksena

Lakimuutosten jälkeen yhtiökokous voidaan pitää myös täysin kokonaan etäkokouksena niin, että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti ja samanaikaisesti. Etäkokouksessa ei ole fyysistä kokouspaikkaa.

Etäkokouksia voidaan järjestää, mikäli yhtiön yhtiöjärjestys sallii sen. Etäkokoukset salliva lisäys yhtiöjärjestykseen voidaan tehdä yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksellä.

 

Yhtiökokoukset hybridikokouksena

Hallitus voi päättää hybridikokouksen järjestämisestä, jolloin osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen joko fyysisesti tai etänä siten, että kaikki osallistuvat osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti.

Hallitus voi päättää hybridikokouksen järjestämisestä, mikäli yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole hybridikokouksen kieltämistä tai rajoitusta koskevaa määräystä.

Hallitus voidaan myös velvoittaa etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen. Hybridikokouksiin velvoittava lisäys yhtiöjärjestykseen voidaan tehdä yhtiökokouksen tavallisella enemmistöpäätöksellä.

Asunto-osakeyhtiön on tarjottava osakkeenomistajille etäosallistumisen mahdollisuus yhtiökokouksiin, mikäli asunto-osakeyhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa ja sitä vaativat osakkeenomistajat omistavat vähintään kymmenesosan asunto-osakeyhtiön kaikista osakkeista. Mikäli asunto-osakeyhtiössä on alle 30 osakehuoneistoa, ei asunto-osakeyhtiöllä ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää etäosallistumisen mahdollisuutta.

 

Osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain lisäksi etäosallistumiseen liittyviä lakimuutoksia on tullut voimaan myös osuuskuntalaissa ja yhdistyslaissa. Lakimuutokset mahdollistavat etäkokouksen- ja edistävät hybridikokouksen järjestämistä myös osuuskunnan ja osuuskunnan edustajiston kokouksissa sekä yhdistysten ja yhdistysten valtuutettujen kokouksissa.

Tarvitsetko apua yhtiöjärjestyksen muutokseen?

EMUn lakitiimin asiantuntijat ovat alansa rautaisia ammattilaisia ja auttavat sinua, mikäli tarvitset ajantasaista tietoa tai apua yhtiöjärjestyksen muutokseen. EMUn lakitiimi kertoo sinulle, miten lakimuutokset koskettavat ja vaikuttavat juuri sinun liiketoimintaasi. Älä jää asioidesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä EMUn lakitiimiin.

Tapio ”Tapsa” Meltti
040 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!