Lakimuutokset 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseksi

Lainsäädäntöön tulee voimaan uusia muutoksia 1.1.2023 alkaen. Haluamme pitää asiakkaamme ajan tasalla ja siksi kokosimme tähän artikkeliin puolestasi keskeisimmät lakimuutokset työnantajalle.

Muutosten tavoitteena on 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen, työmarkkina-aseman sekä työssä jaksamisen edistäminen ja parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi muutetaan useita säädöksiä koskien työttömien palveluita, muutosturvaa, työttömyysturvan rahoitusta sekä osa-aikaista työllistymistä. Mikä muuttuu? Jatka lukemista!

 

Keskeisimmät muutokset työnantajalle

Uusi muutosturva

Lakimuutoksen jälkeen nykyisen työsopimuslaissa säädetyn muutosturvan lisäksi säädetään myös uudesta muutosturvasta. Uusi muutosturva koskee yli 55-vuotiaita henkilöitä, jotka on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä, ja jotka on olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Uuden muutosturvan tavoitteena on irtisanotun työntekijän nopeampi uudelleentyöllistyminen. Uuden muutosturvan johdosta tarjotaan muutosturvarahaa, muutosturvakoulutusta sekä pidennettyä työllistymisvapaata;

  • Muutosturvaraha vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvarahan irtisanotulle maksaa Kela tai työttömyyskassa.
  • Muutosturvakoulutukseen oikeutetulle tarjotaan arvoltaan kahden kuukauden palkkaa vastaavaa muutosturvakoulutusta. Muutosturvakoulutuksen hankkii työ- ja elinkeinotoimisto.
  • Työllistymisvapaata voidaan käyttää muutosturvakoulutuksen aloittamiseen tai osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen. Työllistymisvapaata pidennetään 55 vuotta täyttäneillä työntekijöillä, jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta samalla työnantajalla. Lakimuutoksen jälkeen työllistymisvapaan pituus on 5, 15 tai 25 päivää.

Uusi muutosturva rahoitetaan muutosturvamaksulla. Muutosturvamaksu muodostuu työnantajan osasta sekä yhteisestä osasta. Yhteinen osa rahoitetaan korottamalla työttömyysvakuutusmaksua. Irtisanovalta työnantajalta peritään muutosturvamaksu, mikäli työntekijä irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuen 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Mahdollisuus siirtyä osa-aikatyöhön

Lakimuutoksen jälkeen yli 55-vuotiaiden samalla työnantajalla vähintään kolme vuotta työskennelleiden oikeus lyhennettyyn työaikaan vahvistuu;

  • Työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä mahdollisuus osa-aikatyöhön, kun yli 55-vuotias samalla työnantajalla vähintään kolme vuotta ollut työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa. Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta lyhentää työaikaansa, vaan työajasta sovitaan.
  • Työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt siten, että työntekijä voi lyhentää työaikaansa siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osakyvyttömyyseläkkeelle tai tehdäkseen osittaisen sairauspoissaolon aikana osa-aikatyötä.

 

EMUlta ajantasaista tietoa ja lakiapua

Tuntuvatko muuttuvat lainkiemurat aikaavieviltä ja haastavilta? EMUn lakitiimin asiantuntijat ovat alansa rautaisia ammattilaisia ja kertovat sinulle, miten muutokset koskettavat ja vaikuttavat juuri sinun liiketoimintaasi. Älä jää asioidesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä EMUn lakitiimiin.

 

Lakipalvelut apunasi

Työoikeus-, sopimus-, vero- tai yhtiöoikeudelliset asiat eivät ehkä ole vahvuuksiasi, mutta ei hätää – me autamme, selvitämme puolestasi ja opastamme! Voit olla matalalla kynnyksellä yhdeydessä lakitiimimme vetäjään, Tapio Melttiin. Tapsa auttaa mielellään!

Tapio Meltti
040 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!