EMU kasvukumppanina myös lakiasioissa

Tiedätkö missä kunnossa yrityksesi oikeudelliset asiat ovat? Laki- ja sopimusasioiden Starter Kit on palvelukokonaisuus, jossa kartoitetaan yrityksen oikeudellisten asioiden peruslähtötaso. Starter Kit sisältää noin tunnin mittaisen aloituspalaverin, perusmuotoisen kartoituksen ja yhteenvetoraportin.

Aloituspalaverissa käymme läpi seuraavat asiat:

✓ Nykytilan kartoitus
✓ Yhtiön liiketoiminnan riskien kartoittaminen
✓ Yksityiskohdista sopiminen

Peruskartoituksen pohjalta laadimme yhteenvetoraportin, jonka laajuus on noin kahdesta kolmeen sivua. Yhteenvetoraportissa esitetään kartoituksen havainnot ja mahdolliset toimenpidesuositukset jatkoa varten.

Esimerkkejä peruskartoituksen kohteista

✓ Yhtiön olennaiset sopimukset, kuten työ-, asiakas-, yhteistyö- ja alihankintasopimukset.
✓ Yhtiöoikeudelliset asiat, kuten osakasluettelon, kaupparekisteriasioiden ja kokouspöytäkirjojen läpikäynti sekä ajantasaisuuden kartoittaminen.
✓ Tietosuoja-asiat

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä – keskustellaan lisää ja sovitaan aloituspalaveri!

Kristian Keskitalo 050 375 5299

Voit myös pyytää lisätietoja peruskartoituksesta sähköpostitse lakituki@emu.fi.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!