Kilpailukieltosopimukseen tulossa lakimuutos vuodenvaihteessa

Uusi kilpailukieltoa koskeva lakimuutos on tulossa voimaan 1.1.2022. Lakiesitys on vielä eduskunnan käsittelyssä, mutta asiaan on kuitenkin jo nyt hyvä valmistautua. Lakimuutoksessa sovelletaan siirtymäaikaa siten, että ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin lakia sovelletaan vasta yhden vuoden siirtymäajan jälkeen, kun taas 1.1.2022 alkaen tehtäviin kilpailukieltosopimuksiin lakia sovelletaan välittömästi.

Mikä muuttuu?

Oleellisin muutos on, että työnantaja olisi velvollinen maksamaan korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvista kilpailukielloista työntekijän asemasta tai kilpailukiellon pituudesta riippumatta. Nykyisin työntekijälle maksetaan korvausta kilpailukieltosopimuksesta ainoastaan mikäli sen kesto on yli 6 kk ja muut lain edellytykset täyttyvät. Kilpailukieltosopimukselta edellytetään jo nyt erityisen painavaa syytä. Erityisen painava syynä on tyypillisesti pidetty työnantajan tarvetta suojata liikesalaisuuksia.

Miten työnantajan kannattaa varautua lakimuutokseen?

EMUn työsuhdejuristi Tapio Meltti neuvoo näin: “Nyt kannattaa käydä läpi nykyiset kilpailukielto- ja työsopimukset ja arvioida niiden taloudellinen merkitys, jos lakiuudistus tulee toteutumaan. Muutokset kilpailukieltosopimuksiin, niiden pätevyydestä huolimatta, tulee tehdä ensi vuoden aikana ja siihen on hyvä varata riittävästi aikaa. Jatkossa jo rekrytointivaiheessa on hyvä tapauskohtaisesti arvioida onko kilpailukieltosopimuksen tekeminen tarpeellista taloudellisesta näkökulmasta. Uusia kilpailukieltosopimuksia kannattaa tehdä harkiten ja niille löytyy myös vaihtoehtoja.”

Tapio jatkaa: “Lakimuutos ei poista sitä tosiasiaa, että yrityksen johtoon kuuluvien henkilöiden sopimuksissa kilpailukieltosopimukset ovat edelleen relevantteja.”

Mietityttääkö työoikeudelliset seikat?

Käännythän EMUn lakiasiantuntijoiden puoleen, mikäli kilpailukieltolainsäädäntöön tulevat muutokset tai muut työoikeudelliset asiat aiheuttavat teillä päänvaivaa. Autamme mielellämme teitä!

Tapio Meltti
040 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!