Kasvuyrityksen terveyskolmio

Yritykselle on elintärkeää ymmärtää kuinka pitkäksi aikaa rahat riittävät

Kasvuyritykselle ei riitä peruutuspeiliin katsominen – fokuksen on oltava vahvasti tulevaisuuden ennustamisessa.

Huolellinen kirjanpito, hyvä hallinto ja liiketoiminnan kriittisten tekijöiden hahmottaminen mahdollistavat kasvuyrityksen tulevaisuuden ennustamisen. Yrityksen terveyskolmio auttaa ymmärtämään yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeät tekijät, jotka ovat:

  • Kannattavuus
  • Vakavaraisuus
  • Maksuvalmius

Jokaisen kasvuyrittäjän pitäisi ymmärtää oman myyntikatteen muodostuminen ja seurata sitä aktiivisesti.

Kannattavuus on jokaisen yrityksen elinehto

Kannattavuudessa on kysymys siitä, että yritykselle syntyy tuloja enemmän kuin menoja. Jokaisen kasvuyrittäjän pitäisi ymmärtää oman myyntikatteen muodostuminen ja seurata sitä aktiivisesti. Tämä onnistuu katekohtaisella laskentamallilla. Kun hahmotat kokonaisuuden ja ymmärrät erilaiset katetasot suhteessa yrityksen muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin, voit analysoida yrityksen hinnoittelua ja kulurakennetta suhteessa volyymiin. Mieti onko yrityksenne toiminta kannattavaa vai tarvitseeko jotain kenties muuttaa?

Vakavaraisuudesta puskuria vaikeisiin aikoihin

Vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä sietää tappioita ja selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuudelle erittäin käytetty mittari on omavaraisuusaste, joka tarkoittaa oman pääoman suhteellista osuutta taseesta. On aivan keskeistä olla koko ajan tietoinen omasta vakavaraisuusasemasta. Erityisen tärkeää se on kuitenkin liiketoiminnan ollessa vahvassa kehitysvaiheessa.

Jos oma pääoma menetetään, puskuri taseesta katoaa. Tilanne synnyttää erilaisia velvollisuuksia ja voi huonosti hoidettuna johtaa jopa vastuuasemassa olevien henkilökohtaiseen korvausvelvollisuuteen.

Maksuvalmiuden ennuste kertoo rahoituksen tarpeen

 

Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen valmiutta selviytyä maksuistaan lyhyellä aikavälillä. Onko kassassanne rahaa maksaa laskut? Maksuvalmiutta mitataan usein historiatietoihin pohjautuvilla tunnusluvuilla. Olisi kuitenkin hyvä tarkastella tulevaisuutta ja ennustaa, kuinka kassaan maksut ja kassasta maksut kehittyvät.

Tuotekehityskuopassa tai startup-vaiheessa yrityksellä ei yksinkertaisesti ole tuloja, vain menoja, ja niitäkin usein liikaa. Tällöin muodostetaan ennuste rahojen riittävyydestä tuotteen tai palvelun kaupallistamiseen asti. Rahoituksen tarpeeseen voidaan reagoida riittävän ajoissa, jos ennuste kertoo milloin kassa loppuu. Uuden rahoituskierroksen järjestäminen kestää keskimäärin 6–8 kuukautta, joten kassan pohjan häämöttäessä on jo myöhäistä reagoida.

 

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Kun jokainen terveyskolmion osa-alue on kunnossa, voidaan todeta yrityksen taloudellisen toimintakyvyn olevan kunnossa. Kasvuyritys saa terveen paperit. Ota yhteyttä ja kysy meiltä yrityksesi terveystodistusta!