Numerot ja tarinat kasvuyrityksen arvonmäärityksessä

 

Mikä voisi olla kymmenvuotiaan yrityksen, joka ei ole koskaan tehnyt voittoa, mutta viime aikoina vuosittain noin 2 miljardia dollaria tappiota, arvo? Hiljattain listautuneen Uberin tapauksessa arvo on 70 miljardia dollaria sen ensimmäisen pörssipäivän avaushinnalla mitattuna. Ja näin vaikka kukaan ei tiedä, miten räjähtävästi kasvanut liikenneyritys saadaan kannattavaksi. Fundamenttien perusteella sijoitusta on vaikea perustella, jolloin yhtiön arvo on pitkälti se, mitä sen kertomasta tarinasta ollaan valmiita maksamaan.

Perinteinen yrityksen arvonmääritys on toisenlaista, kuin palapelin kokoamista ohjeiden mukaan. Pöydälle nostetaan tieto menneisyyden ja arvio tulevaisuuden tuotoista, substanssiarvo, kassa, saamiset, velat sekä näkemys toimialan tulevaisuudesta ja yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Mahdollisesti pöydälle mahtuivat myös yhtiön immateriaalioikeudet ja niihin liittyvä näkemys. Kun kaikki palat ovat kasassa ja ne sovitetaan yhteen, tuloksesta ollaan usein melko yhtä mieltä. Jos yksi tai useampia palasia puuttuu, käsitys arvosta jää epämääräisemmäksi.

Määrittely on siis matematiikkaa. Kun Aasiassa alkaa pilvenpiirtäjien raivokas rakentaminen, hissiyhtiön arvonmuutos on helppo laskea. Kun metsäyhtiö ilmoittaa suurinvestoinnista, yhtälö kertoo kuinka käy arvolle. Fundamentit puhuvat.

Kasvuyritysten maailmassa kaikki on toisin. Arvo perustuu siihen, että vaikka palapeli on tuhannen päreinä pöydällä, uskotaan, että jonakin päivänä se saadaan kasaan ja silloin se on tosi iso ja kaunis. Keskeisiä mittareita, jotka pitävät yllä ajatusta tulevasta arvosta ovat kasvu ja vauhti. Tällöin arvo saattaa syntyä siitä, kuinka nopeasti rahaa poltetaan, ei siitä, kuinka paljon sitä tienataan.

Joutavatko siis perinteiset arvonmäärityksen työkalut museoon maailmassa, jossa yritysten elinkaaret lyhenevät, jossa rahoitusmekanismit paranevat ja digitaaliselle maailmalle tyypillinen ”winner takes it all” –ajattelu leviää?
EMU työskentelee paljon kasvuyritysten ja siis kasvuyrittäjien kanssa, ja meidän kokemuksemme on, että viisas kokoaa sekä vanhoista että uusista arvonmäärityksen menetelmistä itselleen sopivan kokonaisuuden. Yrittäjän on syytä muistaa, että kasvuyrittäjän ja kasvuyrityksiin sijoittajan maailmoissa on suuri ero. Riskisijoittaja metsästää tähtitieteellisiä voittoja, mutta hän voi saada ne, jos vaikkapa yksi kymmenestä sijoituksesta onnistuu. Yrittäjällä on kuitenkin yleensä vain se yksi yritys, jossa on kiinni koko elämä. Hänen kannaltaan yhtälö, jossa hänen mahdollisuutensa voittaa isosti on yksi kymmenestä ja epäonnistua massiivisesti puolestaan yhdeksän kymmenestä, on huono.

Fundamentit ovat ja pysyvät. Kyse on nykyisin tarinan ja kylmien lukujen välisestä dialogista, jopa taistelusta. Työkalupakkiin tarvitaan perinteisten mittareiden ja kriteerien lisäksi täydennystä, mutta odotuksia ja ennusteita on peilattava realismiin. Arvo on lopulta neuvottelutulos. Seuraavassa joukko uudempia, kasvuyritysten maailmaan sopivia arvonmäärityksen kriteerejä, joita kannattaa kuljettaa niiden perinteisempien rinnalla.

 

Ajoitus

Kasvuyrityksen arvoa ja sen tarjoamaa ideaa arvioitaessa korostuu ajallinen ulottuvuus. On kyettävä näkemään sopiiko bisnesidea (mega)trendiin ja muuttuvaan maailmaan. Markkinaan, jota välttämättä ei vielä ole. Ja jos se sopii, millä aikajänteellä muutoksesta tulee valtavirtaa?

Proaktiivisuus on voimavara, mutta etuajassa ei tule olla. Olipa kerran entusiasteja, joiden laitteella pelaaja saattoi saada luomastaan hahmosta 3D-printtauksen. Markkina ei ollut oheistuotteelle valmis. Peukalot kääntyivät alas. Tilanne saattaisi nyt olla toinen.

 

Ekosysteemi

Ajoitus ja oheistuotteet kytkeytyvät toiseen olennaiseen kriteeriin, ekosysteemiin. Kasvuyrityksen arvoon vaikuttaa – sen osin itse luoma – sitä ympäröivä ekosysteemi ja sen muutos. Jos ekosysteemi kasvaa, tuotteen kysyntä kasvaa, samoin kasvaa muiden systeemin osien. Sähköautojen yleistyessä lataustolppien valmistus ja asennus kiihtyy. Infrastruktuurin muutos vilkastuttaa kaupunkeja ja kiinteistöjä. Akkutehtaita suunnitellaan.

 

Rahoitus ja konsolidoituminen

Ekosysteemin kukoistuksen seurauksena alueelle virtaa pääomaa ja sijoittajia. Kasvuyritysten rahoitus helpottuu, mikä konkretisoi ja siten nostaa niiden arvoa. Ekosysteemin synty johtaa aina myös konsolidoitumiskehitykseen. Houkuttelevuus kilpailijoiden silmissä määrittää ja useimmiten kohottaa yrityksen arvoa.
Ihmiset, ihmiset, ihmiset

Usein alkuvaiheen sijoittajaa tai ostajaa kiinnostaa kasvuyrityksessä vähintään yhtä paljon sen perustajatiimi kuin sen suunnitelmat ja saavutukset. Jotkut sijoittajat jopa ajattelevat, että tiimi on kaikki kaikessa ja muu fiktiota. Yrityksen arvo on tällöin yhtä kuin perustajatiimin potentiaali.

Kasvuyrityksen arvo muuttuu todeksi tulevaisuudessa. Tänään tuo tulevaisuus on vasta idea. Ainoa vakuus, joka meillä on siitä, että toivottu tulevaisuus toteutuu, on sen toteuttava tiimi. Heidän henkilöhistoriansa on paras mahdollinen ennuste siitä, mihin idea saattaa kantaa. Arvonmäärityksen komponentteja ovat siis mukana olevien ihmisten aikaisemmat tekemiset ja saavutukset, sitoutuneisuus, tuotekehitys, johtaminen ja yleinen luotettavuus.

 

Tarina

Kuten Uberin tapauksessa arvo saattaa olla ennen kaikkea tarina siitä, miksi yhtiö menestyy joskus tulevaisuudessa. Mitä nuorempi yritys on sitä tärkeämpi tämä kertomus on. Sanonnan mukaan jonkin asian jatkuva toistaminen muuttaa sen totuudeksi. Tämä ei kasvuyritysten arvonmäärityksessä välttämättä päde. Tarina voi, ja usein sen pitääkin, matkan varrella päivittyä, jotta kuva yrityksestä pysyisi tuoreena. Toisaalta liiallinen storytelling lopulta tuhoaa yrityksen arvon. Uskottavuuden kamelinselkä katkeaa, ellei tarinalle ja luvuille ala syntyä yhteyttä.

LinkedInin perustaja Reid Hoffman on verrannut kasvuyrityksen starttaamista siihen, että hypätään kallionkielekkeeltä ja tavoite on koota lentokone ennen kuin iskeydytään maahan. Mutta  sen lisäksi, että kone on koottava, sen on saatava ilmaa siipiensä alle, jotta se välttyisi tuholta ja kääntyisi nousuun. Jos kone on tarina ja sen toteutus, ilma on joukko fundamentteja. Onko idealla markkinaa ja sillä kysyntää? Mikä on kasvupotentiaali ja millä aikajänteellä? Entä kassavirta?

Ponnistelun myötä syntyvä yrityksen arvo on yhdistelmä innostavaa tarinaa ja kovia faktoja. Molempia tarvitaan, jotta kokonaisuus nousisi kohti korkeuksia.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Kaipaatko apua yrityksesi arvonmäärityksessä? Me autamme mielellämme. Ota rohkeasti yhteyttä!