Kasvun rahoittaminen – toimitusjohtajan päätyökö?

Kasvun rahoittaminen on monen kasvuyrityksen suurimpia huolenaiheita ja monet kamppailevat rahoituksen hankkimisen kanssa. Rahoituskierrokset ja neuvottelut sijoittajien kanssa vievät paljon aikaa. Ensimmäinen seed-rahoitus ei yleensä riitä pitkälle, joten yrityksessä on valmistauduttava pian uuteen rahoituskierrokseen. Tekemistä onkin, sillä rahoittajat haluavat nähdä kokonaisrahoitustarpeen usealle vuodelle eteenpäin.

Toimitusjohtajan tehtävä on ensisijaisesti pitää huolta omasta yhtiöstään. Hänen pitää hallita perin pohjin oma liiketoiminta, tiimi, asiakkaat, kilpailijat, kilpailu- ja toimintaympäristö. Johtaa voi vain, jos johtaja on perillä kaikesta, mitä omassa yhtiössä ja sen ympärillä tapahtuu.

Toimitusjohtajan työ on vaativaa ja aikaa vievää hommaa, joten rahoituksen järjestäminen yhtiölle kaiken muun ohella kuormittaa toimitusjohtajan työtaakkaa tarpeettoman paljon. Pahimmillaan rahoituksen hankkiminen voi kasvuyrityksessä syödä yli puolet toimitusjohtajan ajasta. Se kaikki aika on pois asiakkailta, tiimistä huolehtimisesta ja siitä, että kuljetaan oikea-aikaisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin

Jotta toimitusjohtaja voi rauhassa keskittyä yhtiönsä johtamiseen, rahoituksen hankkimisessa on paikallaan ottaa neuvonantaja tueksi. Neuvonantaja osaa viedä rahoituskierroksen läpi alusta loppuun ja tunnistaa keskeiset karikot. Hän ymmärtää, mitä rahoitukselta edellytetään, tuntee sijoittajia ja tietää keiden kanssa keskustelut kannattaa avata. Yhteistyö hyvän neuvonantajan kanssa takaa sen, että kaikki tarvittavat seikat on otettu huomioon ja työstetty kuntoon ennen tapaamista sijoittajien kanssa.

Toimitusjohtajalla on harvoin ylimääräistä aikaa, ja rahoituksen hankkimiseen aikaa tarvitaan paljon. Päivä viikossa pelkkää toimitusjohtajan aikaa ei riitä vielä onnistuneeseen rahoituskierroksen läpivientiin. Päivä kuitenkin riittää, jos toimitusjohtajalla on tukena asiantunteva neuvonantaja, joka auttaa rahoituksen kanssa eteenpäin. Kumppanin avulla todennäköisyys onnistua rahoituksen saamisessa kasvaakin merkittävästi.

Kun toimitusjohtajan aika ei kulu rahoitusneuvotteluihin valmistautumiseen ja sopivien sijoittajien etsimiseen, hän pystyy keskittymään työnsä kannalta oikeisiin asioihin – niihin asioihin, jotka ovat viime kädessä kasvun ja myös rahoituksen saamisen edellytys. Hyvä huolenpito tiimistä, hyvin hoidetut asiakassuhteet, toimialan ja kilpailijoiden seuranta sekä toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan ovat toimitusjohtajan päätyötä.

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Myös EMU on kasvuyritys, tunnemme kasvuyritysten haasteet kuin omat taskumme. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voisimme auttaa sinua rahoituksen saamisessa.