Hyödynnä koulutusvähennys – satsaa henkilöstön osaamiseen

Henkilöstön kouluttaminen lisää ja ylläpitää henkilöstön työtyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta, työkykyä sekä työssä jaksamista. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmalla tuetaan ammatillisen osaamisen ylläpitämistä, edistämistä ja työhyvinvointia sekä ennakoidaan tulevaa. Mikäli henkilöstökoulutus perustuu ennalta laadittuun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, voi yritys saada verotuksessa koulutusvähennystä. Onko teidän yrityksessä jo hyödynnetty koulutusvähennys?

Koulutusvähennys – mikä se on?

Koulutusvähennys on verotuksessa tehtävä lisävähennys, joka perustuu työntekijöiden koulutukseen ja niissä käytettävän ajan palkkakustannuksiin. Suunnitelmallisesta työntekijöiden koulutuksesta saa tehdä verotuksessa koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin 50 % koulutusajan palkkakustannuksista. Työnantaja saa siis käytännössä korvauksen siltä ajalta, jona työntekijä saa palkkaa, muttei anna työpanostaan työnantajan käyttöön.

Kuka saa koulutusvähennystä?

Edellytyksenä koulutusvähennyksen saamiselle on vuosittain laadittu kirjallinen koulutussuunnitelma. Koulutuksen tulee sisältyä tehtyyn koulutussuunnitelmaan, jotta siitä voidaan hakea verovähennystä. Tämän lisäksi koulutuksen on ylläpidettävä ja edistettävä työntekijän ammatillista osaamista ja liityttävä nykyisiin tai tuleviin tehtäviin. Myös yrityksen itse järjestämä koulutus käy, näihin ei kuitenkaan lueta mukaan perehdytystä tai työhön opastusta. Vähennysoikeuden saa aina kokonaisesta päivästä (6 h), mutta koulutuspäivä voi koostua useammasta eri koulutuskerrasta. Korvausta on mahdollista saada enimmillään kolmelta päivältä työntekijää kohtaan vuodessa.

Miten EMU voi auttaa?

Voimme laatia kanssanne henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, avustaa tiedottamisessa ja tarjota työkalun koulutuspäivien seurantaan ylimääräistä koulutusvähennystä varten. Yhdessä laatimamme henkilöstö- ja koulutussuunnitelma palvelee myös strategisesti ja auttaa henkilöstöresurssien suunnittelussa ja mitoituksessa.

Ota rohkeasti yhteyttä EMUn HR-asiantuntijoihin, niin jatketaan keskustelua ja parannetaan samalla yrityksesi kilpailukykyä henkilöstön osaamista kasvattamalla!

Ota yhteyttä

Soita tai laita sähköpostia, autamme mielellämme!

Juuli-Maria Vuori
040 714 5548
juuli-maria.vuori@emu.fi

Outi Myllymäki
040 152 6939
outi.myllymaki@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!