HR:n 6 kultaista sääntöä

Kasvuyrityksen onnistunut ja hallittu kasvu vaatii myös HR:ltä paljon. Kulttuuri on henkilöstöstrategian ydin, mutta mitä muita asioita kasvuyrityksen kannattaa ottaa huomiooon HR:n näkökulmasta?

1. Rakenna kulttuuria

Rakenna tietoisesti ja alusta alkaen luottamuksellista ja avointa kulttuuria. Muista sen lisäksi elää yrityksesi arvot todeksi arjessa. Kulttuuri on ikään kuin yrityksen selkäranka, joka heijastuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, johtamisessa, arvoissa ja asenteissa. Se on henkilöstöjohtamisen ydintä, jolla on vaikutusta niin liiketoimintaan kuin myös työn tekemisen fiilikseen. Kaiken lisäksi, kulttuurilla voi erottautua kilpailijoista. Hyvä yrityskulttuuri voi muodostua tiettyyn pisteeseen asti ihmisten kautta, mutta jotta se säilyy ja skaalautuu yrityksen kasvaessa, sitä täytyy johtaa.

2. Luo struktuuria

Luo yritykselle selkeyttä kevyillä struktuureilla ja yhteisillä pelisäännöillä. Prosesseja on hyvä rakentaa tukemaan tekemistä ja selkeyttämään toimintatapoja. Moni karsastaa prosesseja ja niistä tuleekin helposti mielikuva hierarkkisesta organisaatiosta ja jäykästä rakenteesta. Pieni kasvuyritys ei tarvitse jäykkiä prosesseja tai turhaa hierarkiaa, mutta kevyt struktuuri helpottaa käytännön työtä ja startupeille ominaista arjen kaaosta. Esimerkiksi henkilöstöjärjestelmän avulla pystyy kokoamaan tärkeimmät tiedot ja dokumentit yhteen, roolikuvaukset taas auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttävät oman työn hallintaa. Myös yhteisöllisyys ja hyvä ilmapiiri saavat boostia, kun yrityksessä on yhdessä sovitut pelisäännöt.

3. Panosta hyvinvointiin

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen nousee yhä arvokkaammaksi osaksi yrityksen kulttuuria ja johtamista. Työn näytellessä merkittävää roolia ihmisen arjessa, on syytä puhua yleisestä hyvinvoinnista – ei niinkään pelkästä työhyvinvoinnista. Mikä saa ihmiset voimaan hyvin työpaikoilla? Alkuun on hyvä huomioida mitä työnantaja voi tehdä hyvinvoinnin eteen ja mikä on ihmisten omalla vastuulla. On hyvä pitää mielessä miten hyvinvointiin panostaminen näkyy kaikessa tekemisessä, arjen valinnoissa ja johtamisessa. Miten joustavaa työskentely on, pidetäänkö yhteisiä taukoja ja kannustetaanko liikuntaan ja hyvinvointiin? Nykyajan suorituskeskeisyys ja työn kuormittavuus voi heijastua tehottomuutena ja uupumuksena tai sairaspoissaoloina. Tämä näkyy suoraan myös viivan alla, joten ihmisten jaksamisesta huolehtiminen on tästäkin näkökulmasta erityisen tärkeää.

4. Laita rekrytointi ja perehdytys kuntoon

Rekrytointi vaatii suunnitelmallisuutta, jotta saadaan palkattua osaavia ja yrityksen kulttuuriin sopivia tyyppejä. Suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja mistä löydetään juuri oikeat ihmiset elämään kulttuuria todeksi. Kun rekrytointi on saatettu onnistuneesti päätökseen, on hyvä siirtää katse sen jatkumoon, perehdytykseen. Työntekijä on kaikkein motivoitunein heti työsuhteen alussa. Tätä innostusta kannattaa ruokkia hyvin suunnitellulla perehdyttämisellä. Työntekijäkokemus voi mennä herkästi pieleen, jos uusi työntekijä ei tunne itseään tervetulleeksi tai ei saa tarpeeksi tukea työsuhteen alussa. Onnistuneen ja hyvin suunnitellun perehdytyksen lopputulemana on usein sitoutunut ja onnellinen työntekijä sekä tyytyväinen työnantaja.

5. Kehitä itseäsi ja johda paremmin

Suunnittele, luota ja delegoi. Panosta myös omien johtamistaitojen kehittämiseen. Ota itsellesi ulkopuolinen coach tai mentori, joka auttaa sinua löytämään potentiaalisi itsesi kehittämisessä, johtamisessa tai muutostilanteissa. Tämän lisäksi nyt, ja erityisesti tulevaisuudessa, kaikkien yritysten prioriteettilistalla tulisi kärkisijalla olla jatkuva oppiminen. Tämä vaatii aktiivista osaamisen johtamista ja kannustamista oppimisen ilmapiiriin.

6. Viesti paljon ja läpinäkyvästi

On tärkeää, että henkilöstö on selvillä yrityksen suunnasta, visiosta ja missiosta. Ota henkilöstö mukaan vaikuttamaan yrityksen kasvumatkalle. Viesti mieluummin liikaa, kuin liian vähän. Sillä saat luottamuksen henkilöstön keskuudessa.

 

Lue myös: Kasvun portaat HR:n näkökulmasta 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi!

Autamme yritystäsi myös HR-asioissa. Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää!