Henkilöstöannista hyvä vaihtoehto henkilöstön sitouttamiseen

Sitoutunut henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä kulmakivistä. Tammikuussa 2021 voimaan tullut lakimuutos henkilöstöannin verotuksessa tekee siitä entistä houkuttelevamman keinon sitouttaa henkilöstöä. Lakiuudistuksen tarkoituksena on luoda selkeä ja kannustava malli henkilöstöantien toteuttamiselle – aiemmin verotukseen liittyneet arvostuskysymykset ovat muodostaneet haasteen.

Henkilöstöannin edellytykset

Lakiuudistuksen myötä työntekijät voivat merkitä tietyin edellytyksin työnantajan osakkeita listaamattomassa yhtiössä yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaan matemaattiseen arvoon perustuen ilman muita veroseuraamuksia – aiemmin menettelyyn on liittynyt ansiotuloverotuksen seuraamukset. Matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen, jolloin se voi olla käypää arvoa huomattavasti alhaisempi.

Edellytyksenä henkilöstöannille on muun muassa, että työnantaja tarjoaa työntekijöilleen merkittäväksi omia osakkeitaan ja tarjottu etu on henkilöstön enemmistön käytössä.

Ei muutosta työsuhdeoptioiden verotukseen

Uudistus ei tuo muutosta työsuhdeoptioiden verotukseen. Työsuhdeoptioon verrattuna henkilöstöanti voi olla parempi vaihtoehto nopeaan koko henkilöstön sitouttamiseen, kun taas optioiden antaminen ei edellytä esimerkiksi sitä, että etu olisi henkilöstön enemmistön saatavilla.

Oletko ajatellut henkilöstön sitouttamista?

Ota yhteyttä minuun mikäli sinua askarruttaa muutosta koskevat seikat. Keskustelen mielelläni kanssasi teille parhaiten sopivasta henkilöstön sitouttamisvaihtoehdosta!

Tapio Meltti
040 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

EMU – Hugging your business!