Luovimista oikeudellisissa raameissa

EU:n tietosuojauudistus on loistava esimerkki ylikansallisesta lainsäädännöstä, joka tulee vaikuttamaan voimaan astuessaan merkittävästi yritysten toimintaan.

Yritykset toimivat nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jonka toimintamahdollisuuksien rajat määritellään oikeudellisesti. Oikeudellinen toimintaympäristö muodostuu laeista ja muista säännöksistä, jotka voivat tulla velvoittamaan kotimaisten auktoriteettien, tai nykyisellään myös ylikansallisten, ulkomaalaisten toimijoiden toimesta. EU-sääntely on jo vuosia vaikuttanut suomalaiseen oikeustilaan voimakkaasti, eikä EU-sääntelystä johtuvia muutoksia voi Suomessa toimiva yritys jättää jatkossakaan huomiotta. 

EU:n tietosuojauudistus on loistava esimerkki ylikansallisesta lainsäädännöstä, joka tulee vaikuttamaan voimaan astuessaan merkittävästi yritysten toimintaan. Vaikuttaa itse asiassa jo nyt, sillä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset edellyttävät yrityksiltä valmistelutoimia, jotta toukokuussa ollaan toimintakunnossa. Asetuksen taustalla on ajatus tietosuojan tehostamisesta; erityisesti henkilötietojen paremman suojan turvaamisesta. Asetus sisältää varsin spesifejä teknisiä edellytyksiä ja käsitteen määrityksiä.

Vaikka henkilötietoja on toivon mukaan tähänkin asti käsitelty kaikkialla huolellisesti, tuo asetus konkreettisia tarkennuksia, jotka on vähintäänkin käytävä läpi ja tarkistettava asioiden tila omassa yrityksessä.

Oikeudellisissa raameissa luoviminen edellyttää toimijalta jatkuvaa valppautta ja muutoskykyä

Oikeudellisissa raameissa luovijan tulee pystyä joustavasti sopeutumaan uudenlaisiin ympäristöihin ja kyetä omaksumaan muutosten jälkeinen oikeustila, voidakseen sopeuttaa toimintansa siihen. Lisäksi tämä edellyttää asiantuntijuutta; juridinen osaaminen ja ekspertiisi on omattava, jotta muutokset voi omaksua ja tulkita uusien säännösten vaikutusta nykyiseen oikeustilaan. Pelkkä oikeudellisten sääntöjen noudattaminen ei myöskään yksistään vielä riitä, vaan niiden puitteissa tulisi koettaa löytää sellainen ratkaisu, joka on yrityksen kannalta kaikkein optimaalisin. Oikeudellisia rajoituksia ei tulekaan kokea minkäänlaisena peikkona, vaan niiden puitteissa täytyy vain rakentaa ratkaisuja, jotka ovat yrityksen edun mukaisia.

Tällaisessa optimoinnissa olennaista on yhteistyökumppani, joka tuntee yrityksesi ja toimintasi ja osaa neuvoa kannaltasi parhaat mahdolliset ratkaisut kussakin tilanteessa, sekä esitellä realistiset vaihtoehdot. Jotta kaikki menee maaliin toivotulla tavalla, on yritykselle tarpeen saada yhteistyökumppani joka on asiantunteva, muuntautumiskykyinen ja hallitsee ongelmanratkaisun.

EU-sääntely on jo vuosia vaikuttanut suomalaiseen oikeustilaan voimakkaasti, eikä EU-sääntelystä johtuvia muutoksia voi Suomessa toimiva yritys jättää jatkossakaan huomiotta.