Etätyöskentely ulkomailla – vinkit työnantajalle

 

Etätyöskentely ulkomailla on nykyään arkea monella työpaikalla. Mikäli työntekijä suunnittelee esimerkiksi etätyöreissua Espanjaan palmujen alle, on työnantajan valmistauduttava tähän kunnolla ja varmistettava, että esimerkiksi työntekijän vakuutus- ja sosiaaliturva tulee hoidettua asianmukaisesti. Kokosimme tähän artikkeliin tärkeimmät vinkit, mitä kaikkea tulee huomioida etätöissä ulkomailla.

 

Etätyöskentely ulkomailla, miten käy sosiaaliturvan?

Lähtökohtaisesti työnantajamaksut maksetaan työskentelymaahan; Suomessa tehtävä etätyö vakuutetaan Suomen lakien mukaan, ulkomailla tehtävä etätyö taas työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Työnantajan tulee maksaa sosiaalivakuutusmaksut siihen maahan, jossa etätyöskentely tapahtuu.

Mikäli kuitenkin työntekijä saa A1-todistuksen, työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut vain Suomeen. Todistuksen voi hakea Eläketurvakeskuksesta. A1-todistus on osoitus siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan myös tehdessään etätöitä ulkomailla. Näin työntekijän eläketurva kertyy Suomeen ja hänellä on myös oikeus Kelan etuuksiin. A1-todistuksen saamiseen ei ole olemassa alarajaa. Näin ollen lyhyellekin, esimerkiksi 2-4 viikon mittaiselle, ulkomaan etätyöjaksolle tulee hakea A1-todistus Eläketurvakeskuksesta.

Eläketurvakeskuksen sivuilla voi käydä tarkistamassa työnantajan sosiaaliturvamaksuvelvoitteet Suomessa, kun työtä tehdään ulkomailla.

 

Tarkista Suomen ja etätyön kohdemaan verotuskäytännöt

Kun työskentelet etänä ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa, verotukseen vaikuttaa ulkomailla työskentelyn kesto ja se, missä valtiossa työskentelet.

Jos etätyö kestää enintään 6 kuukautta, saamasi palkka verotetaan Suomessa. Etätyön kohdemaa ei verota palkkaasi, paitsi jos Suomi ei ole tehnyt verosopimusta‍. Työskentelymaalla on verotusoikeus, vaikka verosopimus on tehty, jos työnantajalla on siellä kiinteä toimipaikka. Jos etätyötä verotetaan ulkomailla, niin kaksinkertainen verotus‍ poistetaan yleensä Suomessa.

Kun ulkomailla työskentely ylittää 6 kuukautta, on palkkasi tietyin ehdoin verovapaata Suomessa. Yli 6 kuukauden mittaisesta etätyö jaksosta on myös aina ilmoitettava Kelaan, samoin kuin Suomeen palaamisesta.

Kiinteän toimipaikan riskistä on hyvä olla tietoinen, sillä sitä koskevat säännökset vaihtelevat maittain. Se voi muodostua esimerkiksi, jos työnantajalla on työskentelyvaltiossa toimisto tai työntekijällä on oikeus neuvotella olennaisia sopimuksia työnantajansa puolesta. Tämä voi johtaa yrityksen liiketuloksen osittaiseen verotukseen etätyövaltiossa. Verovelvoitteiden lisäksi kiinteä toimipaikka aiheuttaa tyypillisesti työnantajalle erilaisia rekisteröitymis-, raportoimis-, ja ennakonpidätysvelvoitteita.

 

Huolehdi riittävästä vakuutusturvasta

Kun työntekijä suuntaa ulkomaille etätöihin, on myös tärkeä huolehtia muusta vakuutusturvasta. Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa etätyötä tehdessä kaikkialla maailmassa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että etätyössä sattuneet vahingot ja sairastumiset eivät välttämättä kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Ulkomailla tarvitset matkavakuutuksen‍, joka korvaa vapaa-ajan tapaturmista ja sairastumisesta aiheutuvat kulut. Ulkomailla ollessa on hyvä olla myös Kelan myöntämä ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla sinun tulisi saada sairaanhoito samaan hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden.

 

Sovi kaikista etätyöskentelyyn liittyvistä asioista työntekijän kanssa kirjallisesti

On tärkeää sopia kaikista asioista työntekijän kanssa etukäteen kirjallisesti. Esimerkiksi tietoturva- ja tietosuoja-asioista on hyvä sopia ennen kuin työntekijä aloittaa etätyöt ulkomailla. On myös tärkeää käydä läpi, miten etätyö aikana työsuhde-etujen käy ja kuka esimerkiksi huolehtii puhelin- ja tietoliikennemaksuista ulkomailla? On myös sovittava miten matkustus- ja asumiskulut sekä mahdolliset työvälinehankinnat hoidetaan. Entä työlupa- ja oleskelulupa-asiat? Eri mailla on myös näihin liittyvät eri vaatimukset.

Etätyöhön ulkomailla liittyy paljon selvitettävää ja nämä on tärkeää miettiä kuntoon hyvissä ajoin ennen etätyöjakson alkua, että vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Huolellisesti suunniteltu etätyöskentely ulkomailla voi luoda työnantajalle ja työntekijälle paljon mahdollisuuksia. Etätyö lisää työtyytyväisyyttä ja työtehokkuutta, kun työtä voi tehdä mielekkäässä ympäristössä. Tämä auttaa myös rekrytoinnissa, kun työntekijöiden työntekopaikka voi sijaita missä vaan.

On hyvä vaihtoehto esimerkiksi sopia erillinen ulkomaan etätyösopimus, sillä etätyövaltiossa työskentely edellyttää maan pakottavan työoikeudellisen lainsäädännön noudattamista ja esimerkiksi irtisanomistilanteessa irtisanomisajat tai siihen liittyvät korvaukset voivat muuttua, kun työntekijä etätyöskentelee ulkomailla.  EMUn lakimiehet ovat mielellään apunasi ulkomaan etätyösopimuksen laadinnassa.

 

Muista nämä asiat etätöissä ulkomailla:

  • Selvitä sosiaaliturva asiat ja tarvittaessa hae A1-todistus, jolloin sosiaaliturva säilyy Suomessa.
  • Selvitä mihin maahan työntekijä on verovelvollinen.
  • Huolehdi, että työntekijällä on riittävä vakuutusturva myös ulkomailla.
  • Sopikaa kaikista käytännön asioista myös kirjallisesti esimerkiksi erillisellä ulkomaan etätyösopimuksella

Huolehdithan työntekijöiden etätyöskentelyyn liittyvät työnantajan velvoitteet ajoissa. EMUn asiantuntijat auttavat sinua mielellään!

Laita viestiä suoraan EMUn henkilöstöhallinnon asiantuntijallesi tai lakitiimille. Voit myös pirauttaa meidän Freddielle ja kysyä, miten päästäisiin yhteistyöhön.

Fredrik Widenäs
040 738 7209
fredrik.widenas@emu.fi

 

Rakennetaan yhdessä sinun tarinasi

Hugging your business